Otevřený dopis hlavní hygieničce MUDr. Jarmile Rážové, PhD.

Paní MUDr. Jarmila Rážová, PhD., hlavní hygienička České republiky, se písemně vyjádřila k několika bodům naší petice KULOVÝ BLESK. V reakci na její písemný dopis (viz. dva obrázky níže) jsme sepsali otevřený dopis, který jsme jí zaslali emailem, a který přikládáme níže pod obrázky do tohoto článku.

ODKAZ NA PETICI A OSTATNÍ DOKUMENTY

Vážená paní MUDr. Jarmilo Rážová, Ph.D., 

reaguji na Vaše vyjádření ze dne 30.11.2020 pod č.j.:  MZDR 44007/2020-6/OVZ doručené mi dnes do mé poštovní schránky. 

k bodu 2) týkajícímu se PETIČNÍMU POŽADAVKU ohledně zrušení povinnosti nošení roušek a dodržování tzv. social distancing


PS: Znění bodu 2 (viz PETICE)


 • já se Vás neptám na to, zda k nařízení uvedených povinností bylo v ČR přistoupeno vzhledem k negativní percepci těchto opatření nezanedbatelným počtem obyvatel. 
 • už vůbec se Vás neptám na to, zda opatření formou doporučení by bylo možné pouze v tom případě, že je budou dodržovat všichni občané dobrovolně v situacích, kdy dochází k významnější kumulaci osob. 
 • a už vůbec jsem Vás nežádal o to, abyste mě informovala o tom, že se tak nechová řada našich občanů, o čemž se mohu přesvědčit prakticky denně v MHD. 

Docházím tedy k závěru, že asi vůbec nerozumíte tomu, že v petičním požadavku byl pod bodem 2)POŽADAVEK, aby nošení roušek a „social distancing“ bylo po vzoru Švédska občanům ČR a osobám pobývajícím v ČR výhradně doporučováno, a to jak na úřadech, ve veřejné dopravě, školách tak i v domovech seniorů. Výhradně doporučováno znamená, že Vy splníte svou povinnost varování a doporučení obyvatelům, co by mohli udělat pro ochranu svého zdraví, a laskavě necháte na nich ,aby rozhodovali o tom, jak budou dýchat, s kým se budou stýkat, a jestli budou riskovat své zdraví a životy, a nechají své živnosti v provozu i za rizika, smrtelné infekční nemoci, na kterou jste sama i s nějakým tím kilogramem navíc, a ne zrovna v nejmladším věku také neumřela.  

 • za prvé – zde nemáme pandemickou situaci, a řekl bych, že jsme ji tu ani nikdy jinak než na papíře nebo v médiích neměli. Vaší osobní povinností a přímou zodpovědností je vyhodnocovat veškeré informace, a ne se bezhlavě schovávat za oznámení mezinárodních a národních institucí. Byť se jedná běžně o velmi respektované organizace jako je třeba Světová zdravotnická organizace, nebo Státní zdravotní ústav. Od hlavního hygienika ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví budu očekávat, že bude další účinnou pojistkou v našem zdravotním systému, a bude se opírat o své zkušenosti, své znalosti a zejména o svůj vlastní úsudek.  Rozhodně ale neočekávám, že bude svůj úřad či činnost vykonávat jen jako nějaký papoušek ARA nebo KAKADU. Uvedu Vám příklad. Pokud by Světová zdravotnická organizace vyhlásila stav pandemického ohrožení, při kterém by jako účinnou léčbu doporučovala, abyste v zájmu zachování života všech ostatních v bezpříznakovém stavu po vytrasování a otestování raději vyskočila z okna, asi byste si také nejdříve informaci ověřila. Chováte se přesně naopak, protože až budete před soudem vysvětlovat, jak jste si informace sama ověřovala, a z jakých tvrzení jste pro svá nařízení vycházela, budete a to Vám přísahám, jen papouškovat a papouškovat co kde jaká organizace vydala za prohlášení a doporučení, a jak to či ono zaváděli tam i tam a ve výsledku dojdete k poznání, že jste byla za naše peníze opravdu jen pomyslným papouškem bez názoru, lidství a odbornosti. Ano, můžete namítat, že WHO by nikdy takovou blbost nevyhlásila, a já Vám na to mohu odpovědět, že ano, WHO skutečně pandemickou situaci velmi bezostyšně deklarovala, ačkoli to byl jen další z řady jejích celosvětových podvodů, kterého se tato organizace na státech celého světa v průběhu několika posledních let dopustila. Dalším podvodem byla např. falešná pandemie v roce 2009 a antivirotikum Tamiflu, a projekt EMF 2015, díky kterému se snaží zdiskreditovat vědce s pevným morálním základem a ohrozit tak celou světovou veřejnost implementováním velmi škodlivé mikrovlnné technologie. Neočekávám, že jako hlavní hygienička ČR byste měla opačný než globalisticko papouškovský názor.  
 • za druhé – pokud byste šli jako Švýcarsko cestou pouhého doporučení, část lidí by se chránila, a část lidí by se podle svého vlastního rozumu a svědomí rozhodla ochranu rouškou nevyužít. Jediné co by se stalo, by byl vztyčený varovný prst Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Světové zdravotnické organizace potažmo rovnou hlavním proponentem celé pandemie Billem Gatesem, že nenaplňujete podmínky uzavřených smluv pro poskytnutí finanční podpory proti boji s koronavirem. Jediné co by se nestalo, je ekonomický kolaps a zničení životů rodin a drobných podnikatelů, kteří celý svůj život obětovali podnikání a zaměstnávání občanů ČR, abychom všichni neskončili na jedné lopatě národních a nadnárodních koncernů s neviditelným náhubkem v podobě předražených hypoték a zkorumpovaného finančního systému. Teď se díky důsledkům Vaší péče Jarmilo, tyto lidé ocitají na pokraji zoufalství, kvůli Vám přišli naprosto o všechno a v mnoha případech to končí přesně tak, jak jste ještě o pár řádků výše vrtěla promiňte, ale dnes už to není veřejné tajemství a to i s ohledem na obsah Vaší odpovědi, tou svou dutou hlavou, že skákat z okna je přeci nesmysl. Asi Vám dává větší smysl, se kvůli protikoronavirovým opatřením oběsit, skočit pod metro nebo pod vlak. Hurá – povedlo se Vám to. Věřím, že občané ČR nejsou malé děti, a naopak se ukazuje, že mají daleko větší dostatek vlastního rozumu a úsudku bojovat s něčím jako je COVID-19 úplně sami, než tu grotesku, kterou sama Vy celou dobu ve funkci předvádíte. Takže jednoduchý dotaz, umíte prosím něco jiného než papouškovat prohlášení globalistů a nelékaře, softwarového vývojáře a na zisku z prodej vakcín závislého Billa Gatese? Pikantní na celé historce je, že nakonec sama povinnost nosit roušku stála ministerské křeslo největšího vlastizrádce ČR samotného plk. Prymulu – a dobře mu tak. Kdo s čím zachází, tím také schází. 
 • za třetí – již jsme Vám poslali několik emailů ohledně negativních důsledků nošení roušek, a dalších důležitých indicií ve vztahu ke COVID-19, že byste se měla zaměřit na jejich odpovídání daleko rychlejším tempem a klidně jen e-mailem, a neničit naši planetu zatěžováním tiskem papíru, zřejmě snad i následnou archivací, uhlíkovou stopou jak od poštovní služby, tak i od samotného doručovatele, který si po cestě určitě i několikrát prdnul. Přijde Vám to směšné, mě tedy ne, protože o tak zásadní rovnici a klimatických změnách, prezentovanách stylem „save the planet“ hovoří všichni globalisté a členové světového ekonomického fóra, že byste musela být snad naprosý ignorant, abyste o tom nevěděla. Roušky jsou obzvláště v zimním období NEBEZPEČNÉ a NAPROSTO NEVHODNÉ pro celodenní i vícehodinové nošení. Upozorňujeme na studii, která odkrývá skutečnost, že v době pandemie španělské chřipky lidé umírali ne na VIROVOU, ale BAKTERIÁLNÍ infekci. O tom, že ATB ve většině případů nebudou zabírat a již dlouho nezabírají, jsme už Vám také psali. To znamená, že bude docházet k masivnímu zanešení plicního stromu bakteriemi, plísněmi a stafylokoky!!! Nemáte nápad ani podezření jak k tomu bude docházet? To si tak doma v 21 stupních nasadíte roušku a vyjdete ven před barák paní Jarmilo. A venku je mínus 3 stupně. No a než dojdete na metro paní Jarmilo, tak se ochladíte, a až vlezete do stanice metra, tak zase ohřejete. Já nevím jak Vy paní Jarmilo, ale normálním lidem se spustí rýma, a tohle nejsou situace, kdy byste měla řešit sahání na roušku sundavání, nandavání a smrkání atd. Samozřejmě, že i při nejlepší vůli, na roušce něco zůstane, to se na roušce vlivem vlhkého a teplého dechu pomnoží (stačí 20 minut) no a Vy si tím dýcháním v roušce jednoduše zanesete plicní strom milá Jarmilo. Že o tomto tvrzení stále pochybujete? Pak tedy potvrzujete jak jste dutá a v zásadě jen nadutá. Co Vám na to jiného říci?
 • za čtvrté – absolutně přehlížíte skutečnost, že je to také záležitost posilování imunitního systému. Rád bych se Vás jako odborníka zeptal, když už si Vás tam platím, co vše jste Vy sama udělala pro to, abyste občanům ČR pomohla zvýšit imunitu tzv. jejich přirozenou obranyschopnost? Zatím jsem viděl opatření, která jsou spíše stresující jako je social distancing rozličných podob, nebo jsou z bakteriálního hlediska naprosto nevhodná stejně tak jako nošení roušek a velmi častá dezinfekce rukou chemickými prostředky, což v konečném důsledku imunitní systém občanů ČR ještě více zatěžuje a oslabuje.            

k bodu 4)  tedy k testování osob bez příznaků


PS: Znění bodu 4 (viz PETICE)


 • sdělujete mi, že testování bezpříznakových osob je jedním ze základních protiepidemických opatření v boji proti šíření nákazy novým koronavirem a s tímto papouškovsky tlumočeným argumentem jako laik NESOUHLASÍM. Proto Vás osobně vyzývám paní odbornice – hlavní hygieničko ČR, abyste nejen mě, ale i celému národu vysvětlila, jak se taková vysoce infekční nákaza šíří? Zejména mě zajímá ta část, jak a čím jste si takovou informaci jako neklinický pracovník sama ověřila, z jakých podkladů vlastně čerpáte informace, jak si ověřujete samotný fakt, jestli se ČR úplně čirou náhodou stejně tak jako ostatní státy světa nestala obětí nějakého spiknutí, pletichy, či nekalosti nebo dokonce bioterorismu. Jaké zcela Vaše vlastní poznatky máte, kromě těch, které jen bezduše přebíráte, papouškujete a vůbec nijak je neověřujete?
 • opíráte se o studie, které mají navodit pocit, že všude ve světě je problém stejný. Má to ale malý háček paní Jarmilo. (1) virus SARS-COV-2 nebyl izolován. Virus SARS-COV-2 rozumějte pouze jeho části byli sekvenováním nadměrným počtem cyklů objeveny v rámci pochybného PCR testování bezpříznakových osob, kdy už jsme MZČR několikrát sami informovali o tom, že PCR test není vhodným nástrojem pro klinické vyšetření, a že se z našeho pohledu jedná namísto pandemie koronaviru o pandemii předražených PCR testů. Všimla jste si paní Jarmilo, jak se z médií potichu jako smrad vypařilo slovo pandemie a je nahraženo slovem epidemie? Neměla byste snad bít na poplach, že se Vám tady někdo mediálně snaží přejmenovat pandemii na epidemii? Proč tak nečiníte? (2) strain virusu SARS-COV-2 který oficiálně tvoří tzv. alignment, tedy počítačové seřazení jednotlivých částí virusu do jednoho celku = jak je možné, že NIKDE na světě neexistuje JEDEN JEDINÝ usmolený, hnusný, prťavý, nebezpečný virus v celku? Proč se tedy ten virus raději nejmenuje Jára Cimrman?! Jak je možné, že svá opatření opíráte o tvrzení, která se dají přirovnat s prominutím jen k šišce nakrájeného salámu? Jak je možné, že virové částice omezují naše svobody a práva se svobodně stýkat a dýchat? Jak je možné že až 95 % úmrtí na SARS-COV-2 je v rámci domovů důchodců (paní skorodůchodkyně)? Jak je možné, že nebezpečně vzduchem šířící se vir nezabíjel v první vlně lidi ve Švédsku, na Slovensku, v Bělorusku? Jak je možné, že počet úmrtí se při pandemii nebo epidemii nevymyká naprostému průměru? Ba naopak, pokud by nestoupal počet sebevražd, tak počet úmrtí by byl historicky na svém minimu za posledních 20 let stejně tak, jako o tom mluví zpráva americké CDC? (3) Co Vy osobně víte o vakcínách a obsahu tzv. VLP´s (virus like particles = virus jako částice). Takže tu máme PCR testy, kde si nadměrným sekvenováním můžete najít třeba papeže, a pak tu máme počítačově sestavený alignment jednotlvých částí virusu, které se nám také shodou okolností objevují ve vakcínách. Omlouvám se, ale k tomu už snad chybí jen konstatovat, že tu máme Vládu a Jarmilu, které to moc nemyslí. Jednoduchá otázka paní Jarmilo, mohli bychom jako občané ČR ten živý a smrtelný virus v celku izolovaný (ne nakrájený jako salám a složený jako puzzle) vidět? Máte ho někde? 
 • počty asymptomatických osob – promiňte mi za to přirovnání, ale my obyčejní lidé asymptomatickým osobám stále ještě říkáme zdraví lidé. Neurazil jsem Vás tím moc? No on člověk nikdy neví, když vidí co kohokoli ve světě může rozčílit paní Jarmilo. Černochy představte si rozčílí i věta, že na všech životech záleží „All lives matters“. Dokonce je to rozčílí tak, že Vás na ulici zastřelí jako škodnou, pokud to řeknete nahlas, nebo pokud jim nepolíbíte boty. No jsem  zvědavý na Vás, co rozčílí Vás, že se naštvete s tím virem Rážně zatočíte obdobně. Pokud si tedy nemyslíte, že ten virus jsou všichni lidé, přesně podle toho, jak to vnímá Váš oblíbenec a ochránce Bill Gates. 
 • píšete, že bezpříznakové osoby je potřeba odhalit a zabránit tak dalšímu šíření nákazy. Předpokládám správně, že MZČR, pražská hygiena, pracovníci e-roušky a další propagátoři pandemie jako poslanci, senátoři, vláda, média jsou plné bezpříznakových osob? Proč neuděláte povinné testování všech pracovníků státní správy, stejnými antigenními testy na které umřela většina důchodců v domově důchodců v Břeclavi, o jejímž prověření jsme Vás také žádali? Proč proboha netestujete sami sebe když jste prostě bezpříznakoví? Jak je to vůbec možné, že ministerstva a státní správa mohou bez testování antigenními testy dvakrát denně nosem ještě dneska vůbec fungovat – zázrak?! Není to hazard paní Jarmilo? Jste za to osobně a plně zodpovědná. 
 • Naprosto souhlasím s Vaším tvrzením, že právo na svobodu jednotlivce, by nemělo být předřazováno před právem kolektivu na ochranu jeho členů – no moc krásně jste mi to paní Jarmilo vysvětlila. Převelice a poníženě Vám děkuji, služebníček… No, vlastně abych to nějak uvedl na pravou míru, mám slezinu, tak jistě pochopíte, že s tím souhlasím stejně tak jen jako Vy pro nás, tak já zase jako jen pro Vás, rozumějte, mě se ten můj požadavek vůbec netýká, já Vám ho jen sděluji, a Vy ho musíte bez protestu respektovat paní Jarmilo. Rozumíme si? Takže paní bezpříznaková osobo, budťe prosím tak laskavá a neohrožujte mě a celý kolektiv příznivců kulového blesku tím, že se nenecháte dvakrát denně (ráno a večer) nosem testovat – a jako samoplátce a s celou svou rodinou samozřejmě. Přeci nás nebudete takhle každý den ohrožovat a čerpat peníze ze zdravotního systému! Nezapomeňte, že také dýcháme stejný vduch, který právě Vy v Praze různými otvory vypouštíte. 

k bodu 5) petice, který pojednává o výši finanční náhrady testů proti COVID-19


PS: Znění bodu 5 (viz PETICE)


 • s dovolením si Vás dovoluji upozornit na to, že nemusíte nic předpokládat, protože to, že máme v petici pod bodem 5 na mysli testy na detekci COVID-19 bylo výslovně uvedeno na třetí řádce u tohoto bodu (stačilo si to pozorně přečíst). Je vidět, že starosti Vám dělají kraviny paní Jarmilo. Je vidět, že nejste schopná už po několikáté porozumět psanému textu. Nezlobte se na mě, ale tohle si jako takto vysoce postavený odborník ovlivňující životy všech občanů ČR nemůžete vůbec dovolit. Jsou zcela na místě mé pochyby o Vaší odbornosti, profesionalitě, nezávislosti a také očekávané odborné angažovanosti od člověka ve Vaší pozici. Mýlit se je lidské, ale neposlouchat argumenty ostatních, když děláte největší chybu svého života a nakazila jste se pandemickou propagandou, bez toho, abyste se uměla podívat i za další roh je stejně tak hloupé, jako celá odpověď, kterou jsem od Vás obdržel. Tak nepřekonatelně hloupou odpověď jsem na naše požadavky vůbec nečekal. Jsem opravdu v šoku, jak je něco takového za naše peníze vůbec možné paní Jarmilo.      
 • jakým právem se vůbec oháníte tím, že si vůbec dovolíte vypustit myšlenku ve smyslu Vašeho zdůvodnění – cituji: …aby nedocházelo k plýtváním veřejnými prostředky…
 • víte, kolik je nákupní cena testu a vsaďte se, že to víme také. Náš požadavek v žádném případě nenavrhoval snížení ceny testu pro zdravotnická zařízení – toto plýtvání finančními prostředky máte plně v režii Vy, kteří jste se na tvorbě cenové politiky a strategie podíleli, rozhodně ne my občané ČR. A buďte si jistí, že tato okolnost bude soudem také prošetřována. Náš požadavek paní Jarmilo, a mrzí mě, že neumíte porozumět psanému textu, s tím prostě opravdu sám nic neudělám, byl o nastavení ceny pro samoplátce na max. 300 Kč vč. DPH za test a zbytek Vámi na MZČR stanovené ceny měl být saturován z prostředků veřejného pojištění. Jak si vůbec dovolujete, stanovit cenu pro samoplátce na skoro 2.000 Kč za osobu? Jak si vůbec dovolujete v době podle Vás nejhorší infekční katastrofy co ČR v posledních 100 letech zažila za podmínek uzavření ekonomických aktivit (tj. finančních příjmů paní Jarmilo) požadovat po samoplátcích takové nesmyslné peníze?! A tady se nebavíme o dobrovolných samoplátcích, kteří se bojí o svůj holý život paní Jarmilo. Ale o lidech, kteří musí třeba vycestovat za prací do zahraničí, nebo jedou na dovolenou a Vy za to inkasujete u čtyřčlenné rodiny v doslova morové době skoro 8.000 Kč ?! A to nebudu rozebírat všechny ty poplatky a příplatky za certifikát, za přednostní odbavení, aby rodina s dětmi nemusela čekat v rizikové zóně několik hodin, když se ten vir tak nebezpečně šíří vzduchem! Teda podle Vás – že se nestydíte Vy bezpříznaková osobo! Viruse českého národa!      

k bodu 9) petice, který pojednává o nedůvěře ke statistickým údajům a prohlášením ředitele ÚZIS prof. RNDr. Duška


PS: Znění bodu 9 (viz PETICE)


 • v bodě č. 9 pro připomenutí tvrdíme, že z našeho pohledu jsou statistiky účelově zavádějící, jsou vytvářeny s cílem podporovat strašení veřejnosti, a Vládu tak nutí podle našeho názoru přijímat špatná rozhodnutí. Toto se opakovaně několikrát již potvrdilo. Jak s ohledem na míru úmrtnosti, tak s ohledem na počty testů, které jsou v některých případech kontrolní a opakované a vůbec tak nevypovídající o tom, o čem se prof. RNDr. Dušek snaží informovat vládu i veřejnost. Z tohoto důvodu si za tímto požadavkem jednoznačně stojíme, a naprosto nesouhlasíme s Vaším paušálním konstatováním, že je všechno v pořádku. Ani prof. RNDr. Dušek neušel pozornosti koronaviru, zřejmě jste se oba dva paní Jarmilo, a také společně s ministrem vnitra Hamáčkem dopustili flagrantních porušení Vašich předpisů a nebo Vám na ministerstvech a UZISu bují bezpříznakoví lidé a měla byste s tím virem u Vás něco začít dělat. Nebo to naopak přeháníte s rouškami, což já nedělám, a pak to vypadá, že by se Vám co nevidět mohl na rozdíl ode mě zanést Váš plicní strom. Ale nevěřím tomu, že byste roušku mimo záři kamer řešila Vy, nebo kdokoliv z Vás. 
 • pokud o tom nevíte, tak žádný subjekt ani jiná kompetentní osoba v ČR nechce sdělit počet zemřelých osob zatříděných pod U07.1 a pod U07.2, což je úmrtí na Covid19 laboratorně prokázaný či neprokázaný! Je uváděno pouze vysoké číslo 7000, které je naprosto zavádějící a plní účel vyvolávat strach a paniku v zemi. Zemřelých s Covid19 a s povinným označením U071 nebo U072 je min. 10x nižší!!! Někdo to nechce v této zemi sdělovat z manipulativních důvodů, protože číslo U07 je pod úrovní chřipky. Lékaři povinně poskytují informace z listu zemřelého, ty poté obdrží ÚZIS coby referenční zdroj pro MZ a ČSÚ.
 • požadujeme po ÚZIS sdělení počtu zemřelých osob zařazených pod U07.1 a pod U07.2 samostatně od počátku evidence doteď (zvlášť po měsících, či týdnech), kdy WHO toto členění vyhradila pro kódování onemocnění COVID-19 (dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10: U07.1 COVID‑19 a U07.2 COVID‑19). Český statistický úřad odkazuje na ÚZIS. Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR která k tomu mj. není určena) pouze bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
 • myslím si, že máme docela slušný přehled o tom, jaká čísla chceme vidět a proč. Tak mi prosím paní Jarmilo nepište, že je vše v pořádku, když není. 

S pozdravem a bez emisí,
Radek PECH

Jestli chcete podpořit petici KULOVÝ BLESK za zřízení vyšetřovací komise a splnění požadavků, MŮŽETE ZDE

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *