Výpověď příslušníka hasičského sboru z důvodu nátlaku na covid očkování

Výpověď v PDF si můžete stáhnout ZDE

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Výškovická 40

700 30 Ostrava-Zábřeh

ID Datové schránky : spdaive

V XXXXXXX dne 30. 11. 2021

Věc: Žádost o propuštění ze služebního poměru 

 

Dobrý den, žádám o propuštění ze služebního poměru na základně aktuálně platného a účinného zákona

č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, konkrétně dle jeho § 42, odst. 1, písmena m) a § 42, odst. 5, písm. c)

Odůvodnění:

I. Osobnostní historická východiska

U Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pracuji od 5. 2. 2003, tedy bez 3 měsíců 19 let. Začínal jsem bez vysokoškolského vzdělání jako nadstrážmistr na Územním odboru Opava až po aktuální zařazení na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Za celou svou kariérní dobu u sboru jsem bytostně srostl se svým funkčním zařazením na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kterému jsem zůstal celých takřka 19 let věrný a toto funkční zařazení se pro mě stálo posláním nejen ve služebním poměru, ale také v osobním životě, což se projevilo v osobní potřebě vystudovat 3 roky státní vysoké školy zaměřené na krizový management a analýzu rizika a následně další 2 roky téže vysoké školy (a opět ze svého osobního volna) k získání vyšších odborných znalostí a získáním titulu Mgr. Své vzdělání a získání praktických poznatků jsem ještě začal rozšiřovat přijetím a zahájením studia na Fakultě biomedicínského inženýrství, ČVUT, konkrétně doktorandském studiu Civilní nouzové připravenosti, které ovšem vzhledem k okolnostem budu muset bohužel nejspíše ukončit, neboť budu bojovat o svou a své rodiny existenci viz níže a dále. Veškeré mé studium pramenilo v potřebě zvýšení odborné úrovně Hasičského záchranného sboru, konkrétně oboru Ochrany obyvatelstva, a zaměstnavatel mě nikterak nepodporoval např. služebním volnem, tudíž po celou dobu takřka 6ti let studia jsem na studium čerpal vlastní dovolenou (osobní volno).

Za celou dobu svého služebního poměru jsem se snažil pronikat hluboko do řešených problémů, vzdělávat se, rozšiřovat své znalosti a přinášet přidanou hodnotu, neboť jsem bytostně přesvědčen v potřebě kvalitního systému „Ochrany obyvatelstva národa“, která bez jejich jednotlivých aktérů je prázdným pojmem – tímto aktérem je člověk – jeho minulost, přítomnost a budoucnost.

 

II. Příčina této žádosti o formální propuštění ze služebního poměru

 1. Dlouhodobý tlak na povinné očkování technologicky nově použitou, podmínečně schválenou očkovací látkou mRNA, která vyústila v proklamaci schválení na vládní úrovni a v těchto dnech již připravovanou ke schválení právní úpravou vedoucí mj. k povinnému očkování příslušníků Hasičského záchranného sboru.
 2. Obava o ohrožení zdraví při aplikaci této látky do těla příjemce pramenící z vyjádření mnoha vysoce kompetentních a erudovaných osob, jejichž odbornost a erudici si ani v nejmenší částici svého vědomí nehodlám nikterak zpochybnit, včetně jejich a dalších zveřejněných studií a praxí prokazujících ohrožení zdraví při podání této látky do těla příjemce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) a v mém případě také zejména ohrožení stabilního a přirozeného vývoje členů mé rodiny, zejména manželky, dcery a syna a mé existence, jakožto hlavního živitele rodiny.
 3. Přesvědčení o zlovůli a nekompetentnosti aktérů požadujících povinné očkování vzhledem k tomu, že je toto proklamováno jako jediné, nutné, nevyhnutelné a povinné řešení, v situaci, kdy jsou těmito aktéry:
  1. Po několik měsíců prokazatelně podporované záměrně šíření epidemie se všemi důsledky (očkované osoby, leč dlouhodobě prokazatelně šiřitelé nemoci nejsou epidemiologicky i při rizikovém kontaktu vzati do karantény, oproti neočkovaným osobám s odůvodněním „marketingového zvýhodnění“).
  2. Rezignace národních kontrolních orgánů a odborných pracovišť na zjištění (validaci a verifikaci) bezpečnosti medicínských látek podávaných lidem mnohdy bez zjištění zdravotní historie příjemce. Místo toho dochází ke slepé důvěře několika málo nadnárodním organizacím a jednotlivcům, což popírá princip předběžné opatrnosti a kritickému myšlení, které jsou v oblasti zdraví a života nanejvýš důležité.
  3. Nevytvoření systému „lékařské sledovací sítě“ zdravotního stavu pozitivně testovaných či příznakových osob, včetně hledání a aplikace cíleného a celostního systému prevence a řešení onemocnění COVID-19.
  4. Silná, jednostranná a totalitárně dlouhodobě vedená a stupňující kampaň nepřipouštějící diskusi a hledání efektivnějších cest, společensky přijatelnějších a medicínsky efektivnějších postupů, vyúsťující v dehonestování, zastrašování, omezování základních lidských práv svobod až na jedince negativně působícího nátlaku způsobilého vyvolat zdravotní komplikace, včetně existenčního ohrožení.
  5. Příčiny úmrtí, brána jako souvislost (potřeba) povinného podání látky do těla, nebyla objektivně objasněna a prokázána (patologické nálezy obětí). Taktéž existují relevantní pochybnosti o kompletní a příčinné izolaci viru (proti kterému máme být podáním nitrožilnímu/nitrobuněčnému roztoku chráněni), čímž je také zcela devalvována detekce tohoto viru prostřednictvím testů.
  6. Nehodlám zde vůbec zmiňovat úvahy o aplikaci této minimálně dlouhodobě neprozkoumané, neprověřené, neproanalyzované a z hlediska dlouhodobých účinků nezdokumentované látky na zdraví našich dětí, jejichž imunitní systém (který je součástí spojené lidské existence a lidské imunologické jednoty) je oslabující faktor patogenu (děti z dlouhodobého hlediska snižují patogenitu, tj. oslabují virus/zvyšují přirozenou imunitu všech lidí). Není tedy možno jít cestou chemické a genové (podgenové) imunizace, neboť na ní budeme zcela závislí a vzdálíme se Přírodě natolik, že již nebude cesta zpátky (staneme se jinými, s Přírodou nekompatibilními tvory).
  7. Ad.
 4. Nevyhnutelnost, neexistence rovnoprávného, vyvážené (proporčního) a adekvátního zastání, právní a masové opory spočívající v opoře objektivity, diskuse, nezaujatosti, lidskosti, kritickému myšlení a předběžné opatrnosti.
 5. Za současných okolností jsem bytostně přesvědčen v oprávněnost odporu k aplikaci této látky do lidského těla a věřím, což je z hlášení a praxí již prokazatelné, že tato látka je způsobilá způsobit vážná zdravotní poranění a smrt již v krátkodobém hledisku (dlouhodobé je nepoznáno). Pokud tzv. vakcína je prokazatelně způsobilá zabít (a zabíjí) zdravé (ne nemocné osoby) ve „jménu“ proklamované záchrany nemocných, nejedná se již o hazard.. Nelze v tomto případě konstatovat a operovat s převladatelností benefitů nad riziky, neboť smrt zdravých lidí není riziko, ale prokázaný následek aplikace látky.

Svá tvrzení a důvod pro mou žádost o propuštění ze služebního poměru opírám zejména o tyto zdroje: ____________________________

 1. Profesor Turánek: https://www.youtube.com/watch?v=VYtBEnB1F6E
 2. Otevřená diskuze lékařů: Jaké máte postřehy po očkování z praxe? (otázka 03/12):https://nastub.cz/videos/w/a2d7a9ad-4ad4-443b-841c-a4e20a29235b?title=0&warningTitle=0
 1. Konference patologů: Negativní vliv covid očkování na lidskou tkáň (část ½): https://otevrisvoumysl.cz/konferencepatologu-negativni-vliv-covid-ockovani-na-lidskou-tkan-cast-1-2/
 2. Konference patologů a lékařů: Analýza covid injekcí a jejich obsahu (část 2/2): https://otevrisvoumysl.cz/konferencepatologu-a-lekaru-analyza-covid-injekci-a-jejich-obsahu-cast-2-2/
 3. Krásné audio, kde to paní všechno lidsky, a přitom i odborně shrnuje – doporučuji!!:https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2875079822744923
 1. Jedna z mnoha studií rizika vakcín: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/vyzkum-potvrzuje-zvysena-rizikakardiovaskularni-vakciny-proti-covidu/ zdroj článku publikovaném ve vědeckém časopise: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
 2. Deklarace českých lékařů a sympatizantů: http://deklaracelekaru.cz/ , podpisy: http://deklaracelekaru.cz/podpisy.php

Na základě mého nejhlubšího přesvědčení, vědomí a poznání se nemohu ztotožnit s povinností podání tzv. očkovací látky proti onemocnění COVID-19 do svého těla (která ostatně aktuálně nezabrání onemocnění) a jsem tudíž nucen, vzhledem k aktuálně zavádějící represivní povinnosti v proklamovaném segmentu společenství lidí látku strpět, tento společenský segment z formálního hlediska, z důvodu nenalezení jiného čestného řešení opustit.

Pevně věřím, že důvody, pro které opouštím svůj milovaný obor pominou, objasní se, prošetří a dojde k celkovému uzdravení.

 

S úctou a přáním všeho nejlepšího Vám i Vašim rodinám

 

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *