Rozdílnost šarží vakcín C19 jako důkaz jejich toxicity a podvodu (1. část)

První část CZ prezentace v PDF ke stažení ZDE

1.

1. Craig Paardekooper & Sasha Latypova v rámci online prezentace pro MD4CE (Medical Doctors for Covid Ethics) odhalují alarmující rozdílnosti v jednotlivých výrobních šaržích C19 vakcín, kde poukazují na vyplývající logickou toxicitu a podvod. S prezentací začíná Sasha Latypova.

2.

2.www.howbad.info dnes spolupracuje tucet odborníků ze všech možných zemí světa. Spojuje je analýza nežádoucích účinků vztahující se k jednotlivým výrobním šaržím. Analyzují zejména Pfizer, Modernu a Jansen, protože tyto data jsou přístupná na VAERS.com Posuzují uniklé dokumenty a data z USA i celé Evropy. Lidé si tak mohou zkontrolovat šarže vakcín, které jim byli aplikovány, a podívat se, jak si tyto šarže stojí v porovnání s ostatními, co do počtu a struktury hlášení nežádoucích účinků.

Craig Paardekooper studoval farmacii, studia musel ukončit, protože odmítl očkování proti C19. Sasha Latypova má za sebou 20 let praxe ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, se zaměřením na klinické zkoušky. Její práce se stále točila okolo globálních klinických testů od fáze 1 do fáze 3. Velmi významně pracovala jako externí subdodavatel právě pro Pfizer a Johnson & Johnson

3.

3. Mnoho obyčejných lidí, a to i lékařů a vědců si myslí, že se očkuje naprosto stejnou vakcínou, vyrobenou na základě striktně dodržovaných standardů. Mají mylný pocit, že každá injekce obsahuje přesně to samé, co ostatní. Bohužel toto neplatí zrovna v tomto případě. Vypovídá o tom rozsáhlá rozdílnost nežádoucích účinků, kterou detekovali. S těmito produkty by se tak mělo zacházet jako s nebezpečnými a podvodnými. A je to opravdu neoddiskutovatelná realita, že toxicita a smrtnost některých šarží vakcín je zcela prokazatelná.

Prokázat podvodné jednání a případně i úmysl je naprosto klíčové z pohledu trestně právní odpovědnosti. Jak všichni víme, farmaceutické společnosti i rozhodovací orgány jsou zbaveni své odpovědnosti za zdravotní poškození či smrt. Této odpovědnosti však nejsou zbaveni, pokud se jedná o podvod, úmysl či nekvalitní výrobu. V tomto případě pak nesou plnou odpovědnost nejen farmaceutické společnosti, ale i jednotliví zaměstnanci a úředníci, kteří věděli, ale nekonali. Máme hory důkazů, že tyto produkty jsou nebezpečné a podvodné. O některých z nich, se budeme dnes bavit. 

Mnoho odborníků a fact checkerů namítá, že data ve VAERS obsahují spoustu chyb a možných překlepů, například co se týče výrobních čísel šarží s tím, že data z těchto systémů nemusí být plně v souladu s čísly šarží. Ohledně čísel šarží, pracujeme s daty poskytnutými od CDC a obdobných institucí z několika evropských zemí, takže se jedná o 100 % platná čísla šarží a nejsou v nich žádné překlepy. Stejně tak jsme získali od Moderny seznam šarží s daty expirace. Pracujeme tedy s více jak 600 platnými čísly výrobních šarží, kde se nemusíme obávat překlepů. Známe také velikosti objemů výrobních dávek pro jednotlivé šarže a výrobce. Pracujeme s dokumenty a informacemi poskytnutými na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (FOI), stejně tak jako dostáváme od zaměstnanců farmaceutických firem a Evropské lékové agentury (EMA) další uniklé informace a data.

4.

4. Co tedy máme na mysli, když mluvíme o nadměrné rozdílnosti mezi jednotlivými šaržemi? To rozebereme podrobně v následující analýze dalšího slidu.

5.

5. Abychom to téma mohli nějak vůbec uchopit, potřebovali jsme vyjít z nějakého porovnání, abychom lépe porozuměli tomu, jak vypadá běžný standardizovaný zavedený / osvědčený lékařský produkt. Něco, co můžeme považovat za tu standardní hodnotu nežádoucích účinků a reakcí, o kterých ví jak odborná, tak i laická veřejnost. Proto jsme si pro porovnání vybrali chřipkovou vakcínu, pro kterou máme data ve VAERS již za více jak 30let. Vzali jsme proto veškeré údaje o šaržích všech výrobců za 30 let a dali jsme je do grafu, který znázorňuje počty pouze vážných nežádoucích účinků za 30 let u jednotlivých šarží. A ano, v tomto data setu bylo mnoho překlepů, ale po očištění můžete vidět, jak vypadá konzistentní farmaceutický produkt. Za třicet let pouze dvě šarže měli hlášený zvýšený počet nežádoucích účinků, a i kdyby se jednalo jen o jedno procento všech evidovaných nežádoucích účinků ukazuje to na konzistentní farmaceutický produkt, kdy se nežádoucí účinky drží co nejblíže u nulové hranice, až na dva extrémy za 30 let. Takto vypadají záznamy o chřipkových vakcínách z pohledu četnosti vážných nežádoucích účinků na výrobní šarži. 

6.

6. Pokud se ale podíváme stejným pohledem na injekce C-19, v této době jsme měli zatím jen 371 šarží od CDC – tzn. díváme se jen na informace vztahující se k USA a údajům z VAERS, a jak vidíte dole je červená čára, která reprezentuje vážné nežádoucí účinky u chřipkových vakcín, jak vidíte, toto se tomu nepodobá ani náhodou. Když jsem toto viděla, okamžitě mi bylo jasné, že toto nemá nic společného s výrobou na základě správných výrobních postupů a musí to být vyšetřeno. A od té doby se tím zabýváme.

7.

7. Zde vidíme jednotlivé výrobní objemy počtu dávek jednotlivých výrobců pro jejich výrobní šarže. Zde tedy vidíme počty závažných nežádoucích účinků přepočtených na 1.000 dávek z jedné šarže, opět vidíte chřipkové vakcíny jako okrovou čáru. Když někdo hovoří o safe & effective tzn. bezpečné a efektivní, tak to je to, co vidíme právě u chřipkových vakcín. Nežádoucí účinky nelze obecně zcela vyloučit, ale všechny jsou v zásadě rovnoměrné a drží se co nejvíce nule. Ale ty ostatní tečky, to není bezpečný produkt. Můžete si všimnout, že Jansen má modré tečky, Moderna oranžové a Pfizer šedivé. Tady z toho vyplývá, že tyto produkty nejsou jeden jako druhý, že je mezi nimi významná rozdílnost. Obvykle se nám snaží namluvit, že tyto rozdíly jsou způsobené reakcí různého pohlaví, věku, komorbiditami, a ostatními demografickými faktory. Tento předpoklad již nemůžeme akceptovat. Je to proto, že produkt je jiný v každé lahvičce i v každé šarži.

8.

8. Jak to, že tak jistě víme, že se jedná o podvodné produkty? A regulátoři o tom ví také…. Protože máme k dispozici sérii dokumentů, ze kterých to vyplývá.

9.

9. Takže pro ty z Vás, kteří netušíte, co se myslí správnými výrobními postupy tak v USA u FDA je to tzv. (GMP) což je sada předpisů, které regulují a popisují základní principy a tyto jsou pak následně přejímány i v celé západní Evropě. Většinou se kromě hygienických zásad a pravidel řídí těmito principy veškerá produkce léků, nápojů a potravin, protože to stanovuje jakýsi kvalitativní standard tzn. že např. každé pivo v plechovce je stejné, jako to v té druhé plechovce. Sami jste viděli, že kvalita chřipkové vakcíny vykazovala v zásadě za 30 let stejné hodnoty počtu nežádoucích účinků, až na dvě drobné výjimky, které zcela jistě byly následně analyzovány. Tyto předpisy byly sestaveny, aby zajistily, že je v produktech spolehlivá čistota, že se jedná o bezpečný produkt, stejně tak jako veškeré šarže jsou dohledatelné, aby se v případě zcela mimořádných událostí podařilo špatné produkty efektivně a rychle stáhnout z oběhu. Všechny tyto předpisy byly sepsány právě v době 1900-1960 poté, co zemřelo více jak 100 lidí následkem nedostatečné kvalitativní kontroly, nebo neschválených změn produktů. Existují vysoké pokuty za nedodržování výrobních postupů, či nedostatečně provedenou kontrolu kvality. Je to opravdu závažný zločin, prodávat nekonzistentní výrobek.  

10.

10. Toto je z několika uniknutých dokumentů z Evropské lékové agentury a samozřejmě i z interní dokumentace od Pfizeru, kdy již 30.11.2020 bylo Evropské lékové agentuře známo, že Pfizer neplní standardy stanovené právě již zmiňovaných předpisů GMP. Nebyli podle všeho schopni vyrobit konzistentní produkt, nebyli schopni určit termín, do kdy sjednají nápravu. V dokumentaci se objevilo více jak 117 závažných připomínek a obav, na více jak 30 ti stranách. U jakéhokoli jiného produktu, by toto vše muselo být vyřešeno ještě před vydáním autorizace s použitím takového produktu. Jako výrobce pak musíte poskytnout výsledky testů, popis toho, jak jste to vyřešili, včetně veškeré evidence, která se k tomu vztahuje. Dokud se tak nestane, Váš produkt se na trh nedostane. S tímto také samozřejmě počítá většina lékařů a vědců z oboru. Takovou totiž mají svou historickou zkušenost. V tomto případě, však všechny ty připomínky a obavy byly v následujících týdnech stornovány, a produkt byl schválen k použití. Moc dobře vím, jak takové záležitosti fungují. Znám to ze své praxe. 117 připomínek by trvalo vyřešit několik let, nejen několik týdnů. Teoreticky a ani prakticky to není možné. Speciálně pokud se jednalo o velmi závažné připomínky, které byly v tom dokumentu popisovány.

11.

11. To, co jsme dále mezi těmi dokumenty našli, je fakt, že Pfizer již v prosinci 2021 měl vyrobených 33 šarží vakcín. Nejstarší šarže byla z 19.11.2020. Takže všechny již byly dávno vyrobeny a byly připravené někde na skladech, a to v době, kdy regulátor – Evropská léková agentura řekla, že Pfizer ve všech svých výrobních závodech neplní předpisy pro GMP. Tady vidíte všechny data těchto inkriminovaných šarží, a v součtu u nich bylo registrováno více jak 40.000 nežádoucích účinků, více jak 1.600 trvalých následků, 747 život ohrožujících událostí, u kterých nevíme, zda došlo k úmrtí, či přežili a s jakým výsledkem a 1.025 úmrtí včetně jednoho pětiletého dítěte. Jen toto je naprosto jasně zdokumentovaný zločin. Měli jste vyrobeny všechny ty šarže na skladech, dostali jste jasné připomínky, které říkali, že nesplňujete předpisy GMP a přesto všechno, jste to autorizovali, povolili k použití a dali do distribuce! Toto je naprostý skandál a Pfizer, EMA a další regulátoři i politici by měli být potrestáni, odsouzeni a odvoláni. Žádná pojišťovna na světě, nikdy nezaplatí ani korunu náhrady škod za tato poškození a úmrtí na základě toho, že byl schválen do oběhu naprosto neakceptovatelný produkt pro lidské použití. Žádnou z těchto šarží nestáhli, byly distribuovány do doby, dokud nedošly na skladech a Pfizer pokračoval v odesílání produktů, ve velkých objemech i po tak závažné zprávě od EMA. To je jedna z ukázek, čemu říkáme podvodné a nebezpečné produkty.

12.

12. Také máme další dokumenty z EMA z doby, kdy se rozhodovalo o schválení produktu pro uvedení na trh, někdy v listopadu 2020, které jednoznačně popisují další závažnou problematiku. První byla, že Pfizer nebyl ve svých výrobních zařízeních v souladu s GMP, druhá zase, že Pfizer nebyl schopen zajistit integritu mRNA, a ta se tak velmi lišila v každé jejich výrobní šarži. Pfizer přiznal, že to není schopen vyrobit, ani na základě jejich interních standardů. Takže jejich původní standard byl, že šarže musí obsahovat více jak 70 % neporušené mRNA. V době, kdy žádali o povolení, měli hodnoty neporušené mRNA v rozmezí od 55 % do 86 %. Nepodařilo se jim vyrobit šarže se stejným podílem mRNA a nemohli přijít na to proč. Takže se s tím obrátili na regulátora EMA – a řekli jim, tady jsou naše testovací šarže, a obsah neporušené mRNA se liší, proto by měla být ve specifikaci uvedená hodnota jen nad 50 %. A regulátor se Pfizeru ptal, a co je tedy s tou druhou polovinou té porušené mRNA? Co to vlastně je? A Pfizer odpověděl, no my nevíme, to jsou prostě nějaké zbytky RNA a DNA, a to je to co to je. Nic s tím neuděláme. Nastavme hodnotu na minimálně 50 %. A regulátor jim to schválil. Z různých zdrojů jsme zaznamenali informaci, že ve vakcíně byla nalezena kromě mRNA spike proteinu, také jiná mRNA. A to je vcelku i možné, pokud nastavíte oficiální hodnotu deklarované mRNA jen na 50 %, ten zbytek pak může být díky „porušené integritě mRNA“ cokoli tam chcete přidat. Zde tedy máte obrovskou možnost, měnit produkt podle Vašich potřeb. Obzvláště pokud Vaše výrobní závody nejsou v tomto ohledu navíc v souladu s GMP. 

13.

13. Zde vidíte, jak Pfizer navrhuje regulátorovi, aby nastavil standard pro jeho produkt. A Pfizer říká, aby v účinné látce, která je v objemu cca 40 litrů, byl obsah neporušené mRNA alespoň více jak 60 %, a pokud tam přidají další přísady, tak aby byl obsah neporušené mRNA alespoň více jak 55 %, a pokud se jedná o hotový produkt, v objemu cca 139 litrů, tak aby byl obsah neporušené mRNA alespoň více jak 50 %. Pozor jedná se o procenta obsahu vložené mRNA, nikoli o poměrový obsah k objemu hotového produktu. Z toho vyplývá, že pokud vložíte 100 % neporušené mRNA, abyste vytvořili účinnou látku, 40 % vložené mRNA se může samovolně rozpadnout důsledkem porušení integrity mRNA. Je také vidět, že již v samotném procesu výroby, mRNA degraduje minimálně o 10 % a lze předpokládat, že tato degradace bude i časově závislá.     

14.

14. Z dalšího dokumentu pak vyplývá další problém. Mají přibližně 139 l konečného produktu, který se snaží naplnit do 0,45 ml lahviček. Podle toho, co v dokumentu popisují, je zcela možné, že nano-lipidové částice jsou lehké a plavou tak přirozeně na povrchu. Výpustní plnící ventily, bývají na dně takových kontejnerů. To samozřejmě může způsobit naprostou nekonzistentnost produktu, kdy první lahvičky nemusí obsahovat žádnou mRNA, kdežto poslední lahvičky pak mohou obsahovat naopak velmi vysokou koncentraci mRNA.  To znamená že i v rámci jedné šarže můžete mít gigantický rozdíl v obsahu lahviček. A samozřejmě vůbec netušíme, co tam je za ostatní přídatné látky, a v jakém poměru se dostávají do těchto lahviček. 

15.

15. Máme evidenci, o tom, že tohle vše regulátoři FDA, EMA, MHRA věděli a spolupodíleli se na uvedení podvodného, nedostatečně testovaného, nekvalitně vyrobeného i nakonec naplněného produktu a následně chybně administrovaného, nebezpečného, nekonzistentního produktu s Pfizerem, tím, že odsouhlasili tento produkt k použití v určitý den. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, jak chybné a kompletně nelegální toto je, protože je to v rozporu se všemi předpisy jakéhokoli regulátora, aby odsouhlasil k použití jakýkoli lék, bez toho, aniž by měl k dispozici veškeré informace a data. A oni právě toto udělali. Nikdo ještě neviděl celková data, oni kompletně změnili celý proces, a vyvinuli zcela nový proces, jak schválit zcela neschvalitelný produkt, za pomocí tzv. běžících dat a analýz. To však znamená, že stále analyzujete po celou dobu neúplná a zkreslená data. A stejně tak tlačili na to, aby byl produkt schválen v co nejkratším termínu. A dokazuje to např. tento email, který psal Noel Wathion, zástupce výkonné ředitelky EMA (nyní je již v důchodu), kdy s odvoláním na důležitou schůzku s Evropskou komisí, upozorňuje své podřízené na nutnost schválení očkovací látky, kdy neschválení podle očekávání může negativně postihnout právě samotnou EMA, a to ze strany Evropské komise, členských států, EP a médií.

16.

16. Zde je vidět krátká výměna emailové komunikace, ze které je zcela patrné, že se jejich rozhodování hlavně odvíjí od toho, co dělá FDA a MHRA, namísto toho, aby měli vlastní nezávislý názor a posoudili celou záležitost řádně a profesionálně. Z komunikace vyplývá, že jsou pod tlakem ministra zdravotnictví USA Alexe Azara a tehdy ještě Trumpovy administrativy. Proč berou ohled na to, co udělá jedna „nezávislá agentura“ či druhá „nezávislá agentura“ to není zcela zřejmé. Stávají se pak ve svém rozhodováním závislými na rozhodování někoho jiného. To je rozhodně špatně a zcela nepřípustné.

Prezentace přeložena z anglické prezentace, kterou si můžete stáhnout ZDE

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *