STYĎTE SE VŠICHNI! – Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ex-ministrům, lékařům, vědcům, vládě, poslancům a senátorům

Praha, 9. listopadu 2020

Dobrý den, pane ministře zdravotnictví MUDr. Jane Blatný,

a bez úcty i Vám ex-ministře zdravotnictví plk. Prymulo, a i Vám dalším účastníkům či čtenářům tohoto globálního – celosvětově otevřeného dopisu,

ministře zdravotnictví, pane MUDr. Blatný, pravděpodobně asi vůbec netušíte o střetech, které jsem měl s panem Vojtěchem a plk. Prymulou v posledních měsících kvůli jejich nedbalosti a někdy omezené a kontraproduktivní politice v oblasti péče o veřejné zdraví. Váš přístup ke zdravotní politice jsme zatím neviděli, takže naše skupina a Kulový Blesk si v této době vyhrazujeme právo na pozdější hodnocení. Existují však již některé závažné právní kroky, které již probíhají, a tento e-mail Vás má o takových informovat a seznámit Vás s naší pozicí.

V USA existuje staré rčení týkající se obávané pandemie španělské chřipky z roku 1918 … ti, kteří odmítli nosit roušky, pak hromadně pohřbívali ty, které propaganda tak pobláznila a vystrašila, že roušky nosili. Pokud budete věnovat pozornost obsahu této zprávy … možná, že pochopíte jeho obsah.

Myslím, že se na tom můžeme všichni shodnout … všichni živí dnes na naší planetě jsme měli předky, kteří přežili pandemii španělské chřipky z roku 1918, která se ukázala být úplně jinou formou pandemie, co se týče skutečných příčin většiny úmrtí, které byly údajně v desítkách milionů. Historické zprávy se pohybují od 20 do 50 milionů lidí, kteří zemřeli, ale většina z nich nezemřela na španělskou chřipku. Skutečná pandemie od roku 1918 neexistuje a ani tato nebyla pandemií, ač byla takto prezentována. Více o tom je uvedeno níže.

Následující bylo směrováno většinou na pana Hamáčka, paní Rážovou a plk. Prymulu, až do jeho ukvapeného odchodu, a na ty, kteří napomohli tomuto podvodu na Vašem národu a napomáhali mu. Toto jsou však informace, které potřebujete vědět, abyste se vyhnul budoucím problémům. Celá česká vláda již dávno obdržela výzvu k otevření očí a ve velmi blízké budoucnosti budou spolu s tím přicházet i obrovské právní důsledky.

Nedávné faux pas plk. Prymuly, které stálo za jeho rezignací, je zajímavé dvěma způsoby. Za prvé, nesnesitelná arogance, že „Roušky jsou jen pro ně … ale ne pro (plk. Prymula) mě!“ Za druhé, plk. Prymula všem jasně naznačil, že ví, že roušky jsou naprosto bezcenné při ochraně proti nákaze viru… ale vytvářejí skvělý „divadelní efekt“ k terorizaci českých občanů.

Toto faux pas se stalo ve stejné době, kdy plk. Prymula vydával jeden příkaz za druhým, což českým lidem a podnikům přineslo další nevratné zdravotní a ekonomické škody.

STYĎTE SE VŠICHNI!

 

To musela být pořádná „Co budeme dělat? Co budeme dělat?“ schůzka prezidenta Zemana s premiérem Babišem o tom, co dělat s plk. Prymulou (a panem Faltýnkem). Slyšeli jsme jména jako je prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc český lékař, biochemik a patobiochemik. V letech 2012 až 2020 děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od září 2020 náměstek ministra zdravotnictví ČR. Jméno DrSc. MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D. která je na ministerstvu zdravotnictví již od roku 2017, a jméno doc. MUDr. Jana Blatného, Ph.D., ​​primáře oddělení dětské hematologie a biochemie, Fakultní nemocnice Brno a člena EAHAD – Evropské asociace pro hemofilii a příbuzné poruchy, tato se objevila na veřejnosti jako zkušební balónky pro možnou náhradu.

To, že plk. Prymula nebyl pro své osobní selhání odvolán ze všech postů a funkcí souvisejících s řešením pandemie COVID-19, a mnoho lidé se ptá proč, má podle mého názoru pachuť vydírání, které tak zůstalo jedinou možností, které ho zachránilo od politické i odborné popravy, jinak by byl kompletně odstaven od účasti na jakýchkoli dalších aktivitách české vlády. A to i s ohledem na jeho minulé skutky. On a pan Hamáček si pravděpodobně dělají společnost v divadelním plandemickém komandu zvaném COVID-19.

Tento e-mail je také zasílán Dr. Milanovi Kubkovi a celému vedení Učené společností ČR k odstranění všech pochybností, které jsou vysvětleny níže. Byla vybrána náhrada za plk. Prymulu, ale MUDr. Blatný se může ocitnout na pánvi nebo bude vhozen rovnou do ohně rychleji, než si dokáže představit. Pokud k tomu dojde, musí prezident Zeman i premiér Babiš společně ruku v ruce přemýšlet, kde by našli další náhradu, třetího ministra zdravotnictví během třech měsíců. Toto je také podrobně vysvětleno níže.

Udělal si někdo z české vlády čas a promluvil si s MUDr. Soňou Pekovou, PhD, Tilia Laboratories, Pchery Česká republika, uznávanou odbornicí na imunologii a virologii? Je odbornicí na SARS Cov-2 / COVID-19. Setkali jsme se s ní a jejím manželem dr. Miroslavem Pekem MD na Velikonoční neděli asi na 4 hodiny. Ví někdo na Ministerstvu zdravotnictví, že v části genomu SARS CoV-2 označované jako „5′ UTR “ existuje něco velmi zvláštního a přirozeně se nevyskytujícího? Web PLOS odmítl zveřejnit její vědeckou práci, protože její výsledky založené na 1795 testech a analýzách genomu, které provedla, „neodpovídaly oficiálnímu divadelnímu příběhu.”

Jsme si vědomi, že když se poprvé objevil SARS CoV-2, CDC vydalo globální varování pro všechny vědce, aby se zaměřili na 3’ část genomu. To je ta část, která velmi rychle mutuje na jakýkoli virus a v té době to nedávalo žádný smysl, ale nyní to smysl dává jako úmyslné nesprávné nasměrování ze strany vládního zdravotní organizace USA. RNA viry rychle mutují, a proto jsou vakcíny s malou nebo nulovou účinností smutnou realitou.

Ví někdo na Ministerstvu zdravotnictví nebo hygienické stanici, že SARS CoV-2 není vzduchem přenášený virus? Dokonce i CDC bylo konečně donuceno toto přiznat, a poté se vše zase otočilo opačným směrem, když si uvědomilo, že uklouzlo a vyslovilo pravdu. Někdy dokonce i pod silným tlakem WHO nechalo proklouznout, že COVID-19 a „vzduchem přenášený“ se nemají používat ve stejné větě.

STYĎTE SE VŠICHNI! …, že jste nevěnovali pozornost, nebo dokonce neposlouchali kompetentní a poctivé doktory a vědce z České republiky, či z jiných zemí!

Jak jsme očekávali, můj e-mail ze dne 14. října 2020 adresovaný plk. Prymulovi a dalším klíčovým osobám české vlády (parlament ČR, Senát ČR, ministerstva ČR, prezident ČR Zeman, premiér ČR Babiš) má více než 90 % příznivý souhlas s mým postojem proti plk. Prymulovi a nesmyslné politice Ministerstva zdravotnictví. Stejná souhlasná hodnocení platí pro tři e-maily, které jsem poslal bývalému ministrovi Adamovi Vojtěchovi, než rezignoval, nebo byl po dohodě takto odstraněn.

Všichni brzy zjistíte úroveň, jakou mám v nanotechnologiích, včetně nanofarmacie, a proč se k nám připojují hlavní vědci a právníci z celého světa, kteří tento podvod COVID-19 ukončují. V letech 2002 až 2005 byl mým nanotechnologickým týmem Pentagon TSWG (Technical Science Working Group) a DARPA jako špičková nanotechnologická skupina v USA a ve světě. Odmítli jsme být odsunuti k výrobě pouze biologických nano zbraní a geneticky specifických zbraní a přesunuli jsme společnost do Evropy v červnu 2006.

Možná jako praktický lékař v oboru hemofilie a příbuzných poruch můžete jako Ministr zdravotnictví potvrdit následující, pokud jde o špatný lékařský úsudek o nošení roušek v chladném a vlhkém počasí. Níže jsou uvedeny další informace o špatných a nedbalých lékařských doporučeních při nošení roušek. Navíc se jedná pouze o vložení úryvku z jedné nejprodávanějších knih v USA, kterou jsem napsal, a její část se zabývala vážným problémem, který určitý typ CBW vakcíny vytvářel u několika milionů lidí v americké armádě a NATO.

Nedostatek faktoru X [1] je obvykle dědičná porucha, která brání normální srážlivosti krve [hemofilie].

[1] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000553.htm

Jako nový Ministr zdravotnictví víte, co způsobuje, když se nedostatek faktoru X nebo dokonce normální hladiny faktoru X přemění na faktor Xa a vytvoří nadprodukci fibrinu a způsobí srážení krve po celém těle nebo někdy prakticky okamžitou smrt nebo těžké postižení plicními emboliemi, infarkty nebo mozkovými příhodami? Já ano, a stejně tak celý můj vědecký tým. Proto jsme odešli od amerického výzkumu a vývoje CBW a genetických zbraní. Máme extrémně vysokou úroveň technologie a lepší věci na práci než vymýšlet způsoby, jak ublížit lidem.

Slyšel jste před svým jmenováním novým Ministem zdravotnictví 29. října 2020 výrazy „oči COVID“ nebo “ COVID prsty u nohou“? Oba jsou jasným důkazem DIC, a extrémního podráždění sliznic v souvislosti s očima a slznými cestami. Většina lékařů na světě, kteří čelili takovýmto příznakům, používala k odvrácení vnitřní srážlivosti hydroxychlorochin, zinek, vitamín C a D, jeden z několika různých antibiotik nebo antivirotik a antikoagulancia k ředění krve. Většina z jejich pacientů to zvládla, mnozí ne. Kvůli lékařům, kteří sledovali oficiální a nedbalostní lékařské rady některých vládních úředníků a zdravotnických osob, které se ukázaly jako nekompetentní, nebo úmyslně poskytující rady, které vážně poškozují (plicní fibróza) zdraví lidí nebo zabíjejí lidi.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Někteří byli dokonce léčeni anti-IL-6R terapií ve formě tocilizumabu, aby blokovali silné cytokinové bouře. Dnes jsou někteří Češi naživu kvůli tipu, který jsem dal vědci a lékaři v ČR. První takovou pacientkou byla spolujezdkyně řidiče Uberu, která byla nebezpečně blízko tomu, že jí bylo nutné připojit na přístroj poskytující umělou podporu dýchání. Pro záznam, řidič Uberu byl první osobou v ČR, který dostal Remdesivir, ale ten nefungoval tak, jak byl inzerován.

Dále máme 82 pitev „úmrtí COVID-19“ a lokalizovali jsme mnoho dalších, které budou předmětem soudního vyšetřování. Ohledně největšího lékařského globálního omylu je hemofilie to, co způsobilo smrt 68 % z 82 lidí, kteří nezemřeli na nic souvisejícího s mantrou a propagandou SARS CoV-2. Zemřeli na plicní trombózu (krevní sraženiny v plicích) a DIC (diseminovanou intravaskulární koagulaci) po celém těle. Existuje jen několik způsobů, jak vytvořit plicní trombózu a DIC v lidském těle, a žádný z nich není výsledkem jakéhokoli vzduchem přenášeného viru, který údajně způsobuje respirační potíže, jako je SARS CoV-2.

Doporučili byste ventilátory pro pacienty, kteří netrpí SARS CoV-2, ale plicní trombózou nebo DIC? Toto v mnoha případech byl zajištěný rozsudek smrti u přibližně 90 % pacientů takto umístěných na plicní ventilaci.

Pokusili jsme se najít pitvy v České republice, ale zatím jsme nenašli žádné nebo žádnou osobu, která by spolupracovala. Pokud byly v České republice provedeny pitvy, všiml si koroner, že plíce byly velmi těžké a naplněné tekutinou, jako je tomu v případě, že je příčinou smrti eosinofilie? Americká armáda to definuje jako „záhadnou pneumonii“, ale to má pouze zabránit hromadění lékařského řetězce důkazů. Přesně vědí, co způsobuje DIC, DVT, eosinofilii, a dokonce i obrovské výkyvy amyloidózy. Byli jsme týmem nanotechnologií, který jim dokázal, v čem je problém, a přesto se rozhodli jej ignorovat a předstírat, že je vše v pořádku.

 

Jak jsme očekávali, mohlo se stát, že e-mail „ULITIMATUM“ zaslaný plk. Prymulovi Kulovým Bleskem z 20. října 2020 přiměl některé zasvěcené osoby, aby se přihlásili a poskytli nám klíčové informace a některé přesvědčivé důkazy o rozsahu podvodu ministerstva zdravotnictví, hygienických stanic a dalších, kteří jsou zapojeni do činnosti na české národní úrovni a na úrovni v některých místních samosprávách.

Činy plk. Prymuly od od doby e-mailu ze dne 14. října, protestu 18. října na Staroměstském náměstí a Ultimáta z 20. října mají všechny znaky toho, že jsou činy zbabělého tyrana se slizkou kůží, kterého najednou zasáhly do tváře fakta a pravda. To, že se plk. Prymula vysmíval svým vlastním nařízením k povinnému nošení roušky a všechny restaurace musí být uzavřeny pro vnitřní hosty, kromě případů, kdy bude on sám večeřet, si lid bude pamatovat … ale ne laskavě. Zneklidňující je, že plk. Prymula vědomě zapomínal na lékařská a vědecká fakta z celého světa a důkazy, které ho a kohokoli jiného pohřbí v tomto podvodu a podvodu na českém lidu a občanech jiných zemí.

Neexistuje pandemie SARS CoV-2, skutečnou pandemií je vládní tyranie, mediální humbuk a byrokratická hloupost, neschopnost a korupce tváří v tvář drtivým lékařským a vědeckým důkazům, že je čas přestat obtěžovat a poškozovat Vaši ekonomiku a občany.

STYĎTE SE VŠICHNI!

„Pravda je jako lev, nemusí být bráněna. Jen ji vypusťte …a ona se sama ubrání. Sv. Augustin.“

Odvetná akce Ministerstva zdravotnictví na protesty probíhající na Staroměstském náměstí jsou absurdní a dětské. Rychlé potrestání barů, restaurací a pak všech drobných obchodů je ještě výmluvnější … a malicherné. Mnoho lidí na Staroměstském náměstí bylo majiteli barů a restaurací, které podle všeho chce česká vláda zlikvidovat. Mnoho z nich je buď v hluboké a zoufalé finanční tísni, nebo je již na prahu ztráty všeho kvůli české vládní politice týkající se COVID-19 a založené na chatrném až neexistujícím lékařském a vědeckém základě.

Je neomluvitelné, že podniky jsou uzavřeny z rozmaru a strachu, nikoli na základě vědeckých a lékařských faktů.

Vážně? Roušky vyžadované na ulicích a v automobilech, pokud jsou v něm dvě osoby nebo více? Obchody nucené uzavřít kvůli výkyvům běžného nachlazení a časnému nástupu chřipkové sezóny, nebo falešně vypovídající PCR testy počtem prováděných cyklů, a navíc, dále vše ovlivněné nuceným nošením roušek a potom tu máme údajný výsledek testu „COVID-19 Positive“, což je absolutní podvod?

Slyšel už někdo na ministerstvu zdravotnictví o slunečním minimu? Má obrovský vliv na klima Země a venkovní teploty. Počasí bylo v červnu, i hodně z počátku července, neobvykle chladné a v srpnu, září a říjnu obecně velmi chladné a vlhké. Mnoho dní bylo nošení bundy potřebné již od června. Pamatuje si to vůbec někdo na Ministerstvu zdravotnictví nebo na hygienické stanici?

https://21stcenturywire.com/2020/09/05/global-cooling-noaa-confirms-full-blown-grand-solar-minimum/

Mnoho částí Evropy mělo právě nejchladnější léto za posledních 30 až 60 let, podle toho, kde na mapě je. Přidejte zbytečné obličejové roušky, které jste přikázali, a vytvořili jste recept na katastrofu.

https://watchers.news/2020/07/29/norway-records-coldest-summer-in-nearly-60-years/

Přikládá někdo z Vašeho ministerstva zdravotnictví význam tohoto faktoru k tomu, jak neobvykle chladné a vlhké letní a podzimní počasí přispívá k časnému nástupu nachlazení a chřipky? Nebo Vaše ministerstvo souhlasí s mystickým přístupem vědy o projekci nekompetentních pitomců, jako je obžalovaný profesor Neil Ferguson, dříve Imperial College London, který se nikdy nepřiblížil k tomu, aby měl pravdu v jakékoli předpovědi za celou svou kariéru? Rovněž zcela zdiskreditován je obžalovaný IHME na Washingtonské univerzitě, který sehrál klíčovou roli v řízení šílenství států USA ovládaných demokratickými guvernéry.

Je si někdo z Vašeho Ministerstva zdravotnictví nebo vlády vědom toho, že jak obžalovaný Imperial College London, tak obžalovaný IHME obdrželi v roce 2019 od obžalované Nadace Billa a Melindy Gatesových, velmi štědré finanční granty, aby jen předstírali, jak smrtící

SARS CoV-2 bude? Potřebovali nekvalitní vědu, aby podstrčili lidem velmi nekvalitní politický a mediální příběh – říkáme tomu VLASTIZRADA!

STYĎTE SE VŠICHNI!

„Předpovědi“ a hrubě přehnané modely Fergusona i IHME týkající se „první vlny“ COVID-19 byly absurdní, bylo prokázáno, že jsou naprosto směšné a špatné, a tentýž osud brzy potká neexistující „druhou vlnu“.

Kromě toho, je někdo na Vašem Ministerstvu zdravotnictví vůbec obeznámen s Velkou Barringtonskou deklarací, a tím, že generální ředitel WHO nedávno oznámil, že stojí za tímto přístupem?

STRUČNĚ

Fakta: Více než 44 000 vědců a lékařů a více než 446 000 lidí podepsalo Velkou Barringtonskou deklaraci a postavilo se proti druhému uzamčení COVID-19, protože podle nich dělá mnohem více škody než užitku.

Poukazuje na: Proč jsou názory a příběhy, které se staví proti WHO, cenzurovány, zesměšňovány a do značné míry ignorovány? Proč nejsou diskutovány otevřeně a transparentně? Provádění současných drakonických opatření, která tak extrémně omezují základní práva, lze odůvodnit pouze tehdy, existuje-li důvod se obávat, že nás ohrožuje skutečně mimořádně nebezpečný virus. Existují nějaká vědecky podložená data podporující toto tvrzení o COVID-19? Tvrdím, že odpověď je prostě ne. Dr. Sucharit Bhakdi, specialista na mikrobiologii a jeden z nejcitovanějších vědců v německé historii, přečtěte si o něm více.

Ej9-foOXkAE8EBZ.jpg

LIARS – LHÁŘI

Když naše nekvalifikovaná vláda ví víc, než více jak 7000 kvalifikovaných celosvětových vědců a zdravotníků, zahrnujícího vítěze Nobelovy Ceny,

je jisté, že tohle nikdy nebylo o viru.

Velká Barrington Deklarace: chránit nemocné, starší osoby a ty, kteří mají doložené zdravotní problémy, spíše než omezovat nás všechny, když je téměř jisté, že se z nemoci uzdravíme (nebo ani nevykazujeme žádné příznaky).

 

STYĎTE SE VŠICHNI!

WHO si vytvořila vlastní problémy se svou důvěryhodností již při oznamování falešné pandemické výstrahy v roce 2009 týkající se prasečí chřipky, která se ukázala jako velmi mírné období a zdaleka si nezasloužila označení PANDEMIE. Byl to PODVOD založený na naprosto nesmyslném strachu ze strany Big Pharma zločinců a bývalé generální ředitelky WHO Margaret Chan spolu s chybnou radou, aby mohla Big Pharma vydělat spoustu peněz. Margaret Chan by nikdy nepřiznala, kdo jí chybně poradil, ale víme přesně, o koho jde, a obě britské osoby a britské subjekty jsou nyní také jmenováni mezi obžalovanými.

WHO nyní v tichosti ustoupila od dalšího PODVODNÉHO DILEMA PANDEMIE, když připustila, že celkový počet obětí COVID-19 nebyl o nic závažnější než prasečí chřipka. To vyvolává ještě větší dilema pro lživé vládní úředníky, kteří předstírají, že všechna úmrtí byla COVID-19 a prasečí chřipka šla na dovolenou do roku 2020. WHO nyní snížila jejich obavy z úmrtnosti na COVID-19 o faktory v rozmezí od 3,8krát do 7,7krát. Tato korekce naznačuje celkový počet obětí 1,3 % a je typickou chřipkovou sezónou, a ještě větším důkazem VŠECH PODVODŮ, spíše než nějaká obávaná „PANDEMIE nového korona viru, což byl naprostý nesmysl v den, kdy bylo vydáno “VAROVÁNÍ PŘED PANDEMIÍ”, kdy bylo placeno idiotům jako je Profesor Neil Ferguson a IHME!

Dr. Scott

Je to oficiálně chřipka!

WHO tiše revidovala rate úmrtnosti u Covid-19 na 0.13%, což je běžný rate pro typickou chřipku.

Je NEJVYŠŠÍ ČAS UKONČIT TUTO PODVODNOU PANDEMII!!

Existuje někdo na Ministerstvu zdravotnictví, kdo si dokonce nejasně pamatuje, že Baxter Laboratories byl přistižen při přepravě vakcín proti prasečí chřipce, ve kterých byl objeven virus živé ptačí chřipky H5N1 dodána do 18 zemí, aby se pokusili uskutečnit tuto falešnou PANDEMII a která přesto selhala? Nebo že tyto zásilky od společnosti Baxter pocházely z jejich závodů ve Slovinsku, Rakousku a bývalého závodu Baxter v Bohumilu v České republice?

Má někdo na Ministerstvu zdravotnictví funkční mozkové buňky k „propojení všech bodů,“ které si vzpomenou, že bývalý šéf Baxter International, (když byly tyto vakcíny proti prasečí chřipce infikovány virem H5N1 v letech 2009 a 2010 a dodávány do 18 zemí), je nyní současným prezidentem a generálním ředitelem společnosti Novavax, Gaithersburg MD, USA? Novavax, CEPI, WEF, Wellcome Trust, Gates Foundation, Praha Vaccine a.s. (Indie) a Bohumil … už se někomu rozsvěcuje díky této informaci? Ano, všichni tito uvedení jsou také uvedeni mezi obžalovanými.

WHO si je již vědoma toho, že jsou mezi obžalovanými v amerických trestních řízeních za vydírání, bioterorismus a zneužívání lidských práv. Podle amerických zákonů o trestním vydírání je promlčecí lhůta 10 let, takže jak falešná pandemie z let 2009–2010, tak i zásilky vakcín proti běžné sezónní prasečí chřipce, které byly infikovány virem živé ptačí chřipky H5N1 dokonce z České republiky a současná falešná pandemie SARS CoV-2 jsou aktivní záležitostí a soud USA má předmětnou jurisdikci jak nad falešnými pandemiemi, tak nad jakoukoli osobou, vládou nebo korporací na celém světě, která zločinům pomáhala a naváděla ostatní.

Žijte si ve vlastním strachu, klamech a korupci, drtivá většina Čechů nenáviděla pana Vojtěcha a plk. Prymulu a dobře ví, že „plk. Prymula a Pravda“ je oxymoron, tj. dvě slova, která by nikdy neměla být v jedné větě použita společně.

Vy – vládní lidé lžete Vašim voličům, noste si roušku sami, jak chcete. Většina z nás, včetně mě, Vás nevidíme jako naše lékaře, ani vzdáleně starostlivé o naše zdraví, nebo dokonce jako kompetentní v tom, co děláte! Stručně řečeno, Vaše problémy s důvěryhodností se rovnají bodu mrazu, stejně tak jako je tomu u WHO, a věřte, že k tomu máme dobré důvody.

masks photo_2020-10-22_05-31-38.jpg

ROUŠKY JSOU ŠPINAVÉ

ZDE JE BAKTERIE Z MASKY NOŠENÉ 20 MINUT A POTOM KULTIVOVANÉ V PETRIHO MISCE.

STYĎTE SE VŠICHNI! – vy lidi nuťte sami sebe nosit špinavé roušky a přestaňte šikanovat občany České republiky nebo kohokoli, kdo navštíví Vaši zemi, nebo zde studuje na univerzitě. Stáváte se OSTUDOU České republiky!

Možná někteří lidé v parlamentu, Senátu a na jiných ministerstvech vědí, jaký účel mají Petriho misky? Pokud si kdokoli z Vás v české vládě všiml, že od doby, kdy vyšlo nařízení nošení roušek, máte větší chrapot, vykašláváte více hlenu než obvykle, více problémů s nosními dutinami a rýmou … ta fotografie výše je důvod proč. Lidský dýchací systém potřebuje obojí nádech i výdech, a není zdravé je blokovat po jakoukoli delší dobu.

Navíc to, co vidíte na Petriho misce výše, také ovlivňuje výsledky testů PCR a vede také ke zbytečným falešným výsledkům. RNA z výše uvedené Petriho misky NENÍ COVID-19, ale absolutně ovlivňuje výsledky PCR testu.

Informace obdržené 2. listopadu 2020 od registrované zdravotní sestry ve Velké Británii, která je sestrou na JIP. Je celosvětově známou zprávou, že premiér Boris Johnson uzavřel celou Velkou Británii… a to na základě falešné informací a přímých lží jeho vědeckých poradců. Tito poradci jsou také mezi obžalovanými a byli také zapojeni do podvodného poplachu ohledně falešné pandemie z roku 2009

Žádný COVID-19 není na dohled, ale velký nárůst infekcí PLICNÍHO STAFYLOKOKA odolného vůči antibiotikům, a to vše díky špinavým, neužitečným a zbytečným rouškám!!!

743F45DE-709F-4CDE-A499-6C438C966CD1.jpg

Jsem registrovaná zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče. Na našem oddělení nemáme žádné pacienty s Covid 19. Co zde máme: velké zvýšení pacientů s infekcí PLICNÍM STAFYLOKOKEM odolného vůči antibiotikům. Lidé nosí špinavé roušky celý den & bakterie, které žijí v našich nosech a ústech zůstávají uvězněné v teplé vlhké páře v rouškách.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Chystáme se s Vámi podělit o něco, co pravděpodobně probudí mnoho lidí, ve skutečnosti desítky milionů, které budou dostávat a číst tento e-mail … a to i když Vás to neprobudí.

Původním propagátorem nošení roušek byla Česká republika (obžalovaný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, epidemiolog plk. Roman Prymula), později USA (obžalovaný Anthony Fauci z NIAID, obžalovaná Dr. Sandra Birx) a také Velká Británie (primárně obžalovaní ministři zdravotnictví Hancock a Chris Whitty ze SAGE), kde také mainstreamová média sehrála spolu s touto mediální mantrou a fiktivními pandemickými modely v hlavní roli (obžalovaný Neil Ferguson a obžalovaný IHME včetně mainstream médií).

Obžalovaný Dr. Redfield před americkým Kongresem jako ředitel CDC vypověděl, že jeho „rouška ​​byla lepší ochranou než jakákoli vakcína,“ a spoustu lidí za tím viděla to, že to byla … do očí bijící lež. Dr. Fauci tancoval tam a zpět ohledně nařízení nošení roušek a poté nedávno v televizním rozhovoru připustil, že „roušky jsou na nic s ohledem na zastavení viru“. Fauci již ví, že lidé už mají tušení o tom, co si přečtete níže.

Myslíme si, že většina lidí již ví, že nachlazení je způsobeno koronavirem, a že proti tomu neexistuje žádná vakcína, ani neexistuje vakcína pro SARS CoV-1 (2003) nebo MERS (2009). Vlády žijí v bludu, pokud si myslí, že většina jejich občanů zadržují dech a čekají na jakoukoli zázračnou vakcínu pro SARS CoV-2. Pro jakýkoli RNA koronavirus nebyla nikdy vyvinuta vakcína, protože mutuje příliš rychle, než aby ji bylo možné jako účinnou vyvinout.

V minulosti bylo po celém světě obrovské mnutí si rukou a lapání po dechu, když obžalovaný NIH, obžalovaný NIAID (obžalovaný Dr. Anthony Fauci), obžalovaný CDC, a obžalovaný USAMRIID (výrobe biologických zbraní) exhumovali mnoho těl, která zemřela z obávané údajné pandemie španělské chřipky v roce 1918. Jejich nálezy byly obecně ututlány a Dr. Fauci byl jedním z hlavních výzkumných pracovníků v tomto týmu a spoluautorem těchto zjištění ve studii publikované v roce 2008.

Roušky byly považovány za povinné také v roce 1918 na celém světě, než existovala lékařská a vědecká technologie, která prokázala, že roušky jsou zcela neúčinné pro zastavení viru. Nyní taková technologie existuje, přesto se politici a úředníci ve zdravotnictví chovají, jako by byli úplně nebo záměrně nevědomí a zapomínají, že žádná snadno dostupná rouška vir ​​nezastaví.

To, co zjistili, a všimněte si Petriho misky výše, pokud jste již zapomněli, je to, že drtivá většina lidí nezemřela na samotnou španělskou chřipku z roku 1918. To je nyní zcela známý fakt. Míra úmrtí na chřipku byla v daném roce velmi vysoká, ale ve srovnání s celkovým počtem úmrtí byla minimální. Celkově to nebyla španělská chřipka z roku 1918, která byla hnací silou toho, co definovali jako PANDEMIE, která údajně infikovala 500 000 000 lidí a vyžádala si 20 až 50 milionů životů.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Většina z desítek milionů lidí zemřela na bakteriální bronchiální pneumonii nebo pneumokokovou pneumonii v důsledku nadměrného nošení roušek. To je nyní známý fakt. Tyto dvě potenciálně smrtelné respirační choroby jsou způsobeny přetížením lidského dýchacího systému viry, bakteriemi a plísněmi… stejně jako výše uvedená fotka Špinavá rouška a to, co kultivací vznikne v Petriho misce. Nyní máme lepší léky a lékařské systémy, ale každý, kdo si myslí, že nosit roušku, která člověka nechrání před ničím, je užitečná, prospěšná a zdravá, možná bude muset navštívit psychologa ohledně jeho fóbií nebo musí být testován v rámci kontroly kompetencí na to, jestli má sebemenší ponětí o tom, co dělá.

Newspaper Ads on the Spanish Flu Echo Coronavirus Messaging | Time

STYĎTE SE VŠICHNI!

Následující grafický obrázek vytvořil inženýr, jehož rodina má české kořeny. Obžalovaný Anthony Fauci si je velmi dobře vědom těchto informací a zjištění vědecké studie, kterou jeho tým provedl.

1918 photo_2020-10-29_17-00-47.jpg

BAKTERIÁLNÍ PNEUMONIE je mnohem nebezpečnější než Covid-19 a naše vláda věděla, že se to stane, protože přesně to se stalo v roce 1918.

Tato znalost je důvodem, proč od samého začátku “předpovídají”druhou vlnu.

Bakteriální pneumonie je důvod, proč nemaskovaní pohřbili maskované v roce 1918 a proč byla jejich „druhá vlna“ mnohem smrtelnější než ta první.

Neváhejte si to vyhledat sami. Jako vyhledávač použijte DuckDuckGo (nebo podobné) vyhledávače.

Kde jste poprvé slyšeli výraz „Druhá vlna“ a kdo všechny vybízí, aby se museli zachovávat rozestupy ve společnosti a nosit roušky?

Pokud Vás tyto informace neprobudí, musí být každý z Vás na hygienické stanici a Ministerstvu zdravotnictví propuštěn pro lenost, nekompetentnost a příčinu. Na webových stránkách NIH a PubMed existuje mnoho článků o tom, co našli při výzkumu pandemie španělské chřipky z roku 1918, která se naopak ukázala být rouškami vyvolanou pandemií bakteriální pneumonie, která zabila desítky milionů lidí.

Udělejte si svůj vlastní průzkum! https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/

Ani v nejmenším nás nepřekvapuje, že se hlavní síly v EU a USA pokoušejí zablokovat dánskou recenzovanou studii z publikace, která nyní prokazuje, že povinné roušky jsou bezcenné.

https://thenewamerican.com/more-covid-censorship-controversial-danish-mask-study-hits-publication-blockade/

STYĎTE SE VŠICHNI!

Je skvělé vidět mnoho Čechů na ulicích odmítajících nošení zbytečné roušky. Lidi můžete oklamat jen do té doby, než bude Váš podvod s rouškou odhalen a všichni to uvidí. Pokud by Vás to stálo hlasy a křesla, nebo vládní práci… to je škoda poté, co jste zničili životy mnoha Čechů. Neschopnost nebo nečestnost si zaslouží být propuštěna a odstraněna ze suverénního politického vládnutí.

Že šikanujete a vyhrožujete kompetentním sestrám, lékařům a vědcům, aby nemluvili pravdu, abyste Vy tento podvod udrželi … STYĎTE SE VŠICHNI! Vaše lži nikdy nebudou PRAVDOU. Zvykněte si na ten „STARÝ NORMÁL“ kde na pravdě opravdu záleží.

Nenechte se oklamat myšlenkou, že Kulový Blesk je pouhým zjevením na obrazovkách českého radaru. Všechny vlády brzy zjistí, že rozzuřily stovky milionů a brzy dokonce i miliardy lidí, kteří mají jednotnou zprávu pro lidi, jako jste Vy, což je … NE! Nechceme ani nepotřebujeme Vaše lékařské rady, které vypadají spíše jako lékařská neschopnost a podvod.

Jak toto čtete, Lightning Bolt UK, Ireland se připravují k činnosti a Lightning Bolt USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Francie, Španělsko, Itálie, Slovensko a Německo se formují.

Pro informaci a jako upozornění ostatním příjemcům tohoto e-mailu, kteří o tom zatím možná nevědí, bylo v Praze 21. dubna 2020 podáno podle českých zákonů trestní oznámení pro podezření z bioterorismu a Premiér Babiš, bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch, ministr Hamáček a další toto oznámení prostřednictvím státního zastupitelství odložili. Nyní bude celý svět vědět o takovém podvodu a zneužití funkce české vlády v tomto kolosálním COVID-19 – vládně – mediálně propagandistickém podvodu a karnevalová show hloupých akcí a hloupých nařízení, které vážně poškozují českou ekonomiku a jejich lid může začít.

Moji právníci v USA již mají kopii tohoto dokumentu z 21. dubna 2020, stejně tak jako mnoho dalších právních firem v EU, které pomáhají s přípravou mezinárodního soudního sporu.

 

Dokonce i několikrát podaná písemná žádost o zřízení parlamentní vyšetřovací komise od Kulového Blesku zůstala bez reakce. Schováváním se před pravdou neodradí pravdu; pouze oddaluje nevyhnutelné, protože pravda vždy zvítězí nad lží. Jasně vidím, že se čeští lidé obracejí proti Vám, už jste na to přišli?

Vůbec nám nevadí, že pan Hamáček a ČSSD v nedávných volbách dostali pořádné kopačky. Česká republika již neměla patřit do bloku komunistických národů, když před téměř třemi dekádami SSSR odešel. Že někteří z těchto dinosaurů mají v České republice stále vliv… STYĎTE SE VŠICHNI! To, že mnozí z Vás nyní necítí zápach lhostejnosti a bolševismu linoucí se právě teď prostřednictvím tohoto podvodu COVID-19, je velmi zvláštní. Většina lidí je dost starých na to, aby si pamatovala odporný zápach lstivosti a bolševické totality… to teď vidím a cítím docela jasně právě teď po celé České republice, zejména na Slovensku.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Podle známého trans-humanistického psychopata Klause Schwaba, zakladatele Světového ekonomického fóra, „do roku 2030 nebudete vlastnit nic a budete z toho šťastní“. Zní vám to jako bolševický komunismus? Ztratíte nebo vzdáte se všeho co máte ve prospěch státu a globální vlády, kterou vůbec nezajímáte?

Je to opravdu taková budoucnost, kterou po roce 2030 chcete pro sebe, své děti a vnoučata?

Stačí, když se pozorný a kriticky uvažující člověk zeptá … přesně na čí straně je teď česká vláda? Zdá se, že Vaši občané a jejich blahobyt pro Vás, lidi řídící tento stát ve svých vzdušných zámcích, nic neznamenají.

 

Skutečně si myslíte, že jakýkoli soud na světě bude věřit, že během sezóny prasečí chřipky 2019-2020 měla Česká republika o 95 % méně případů chřipky než v předchozí chřipkové sezóně, takže tato čísla mohla být přesunuta do falešné kolonky COVID-19 na podporu Vašeho nesmyslného příběhu? Z téměř 10 700 000 českých občanů není těžké zjistit, kolik lidí dostalo chřipku ve srovnání s těmi, kteři nebyli proti chřipce očkovaní. Samozřejmě že většinu z toho pan Vojtěch sledoval, ale plk. Prymula očividně pracoval na zcela novém úhlu, aby podvedl občany České republiky, a aby vytvořil a falešně nafoukl neexistující případy.

Dělejte svou práci. Ještě jsme nenašli v 7 zemích ani jednu osobu, která by nedostala vakcínu proti chřipce, ale přesto dostala COVID-19. O této korelaci již existují vědecké a lékařské studie. Dělejte svou práci a provádějte výzkum!

Obžalovaná CDC se již připravuje na výprask, který dostane u soudu. Již v zásadě prohlásili, že chřipková sezóna v USA na období 2020–2021 byla letos zrušena, aby mohli skládat a regulovat falešné statistiky druhé vlny. Mapa, kterou vydalo CDC, se ve skutečnosti ani nepřibližuje realitě v USA, protože chřipková sezóna již začala v severní části USA podél kanadských hranic.

cdc flu photo_2020-10-28_18-43-52.jpg

STYĎTE SE VŠICHNI!

Podívejte se na nejnovější záznamy z Irska. Nyní se ukázalo, že skutečná úmrtí COVID-19, tedy na samotný COVID-19… jsou hluboko pod 100. Porovnejte realitu s tím, co 4 webové stránky „Covid Tracker Dashboard“ uvádějí, že byl počet obětí v Irsku, v porovnání s celými auditovanými případy založenými na zjištěných skutečnostech o příčině smrti.

https://epidemic-stats.com/coronavirus/ireland Méně než 1 z 18 zemřelo skutečně na COVID-19 a stává se to tak ještě větším důkazem o ještě větším podvodu.

Když začneme řešit odpovědnost za zveřejňované údaje Ministersva zdravotnictví, a jimi uvedená čísla pro Českou republiku, tyto budou čelit stejnému osudu jako úplně, a zcela 100 % vytvořený a pro tento nesmyslný příběh předstíraný COVID-19, zastarašování a bioterorismus.

Existuje dostatek důkazů o tom, že SARS CoV-2 není přenášen vzduchem a byl dodáván zejména vakcínami proti chřipce, tam kde jsou povinné nebo vysoce doporučené po celém světě. Samotné důkazy z Bergama v Itálii jasně ukazují, že za vyvolání velmi vysoké úmrtnosti v tomto městě stály „experimentální vakcíny“ a nebyl to COVID-19. Chystá se české Ministersvo zdravotnictví povolit v rámci tzv. druhé vlny „temné zimy“ zabíjení starších českých občanů vakcínami proti chřipce a těch, kteří mají problémy s komorbiditou, jak se již stalo v rámci tohoto současného globálním podvodu? Pokud je Vaše odpověď na to – ano…

STYĎTE SE VŠICHNI!

Z vědeckých studií v poslední době vyplývá, že je u lidí 5x až 7x vyšší pravděpodobnost, že po očkování proti chřipce dostanou závažnou plicní infekci, včetně koronaviru. PROVĚŘTE TO!

Bývalá hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová byla zjevně donucena odejít kvůli tomu, že se odmítla účastnit tohoto teatrálního podvodu 4. kategorie, který česká vláda vede. Její náhrada Jarmila Rážová je v souhrnu zmíněna níže a v současné době se podílí na falšování počtu případů COVID-19 tak, aby čísla pozitivních odpovídala současné propagandě, nesmyslům, zastrašování a bioterorismu vycházejícího z tiskových konferencí Ministerstva zdravotnictví. Máme zprávy z několika oblastí České republiky, kde nejsou pravdivě hlášeny pozitivní čísla případů COVID-19… jsou testovány bezpříznakové osoby a výsledná čísla jsou násobena 7 až 8krát a na některých místech jsou čísla zvyšována i nad rámec fyzické možnosti realizace takovýchto počtů testů.

Již jsme upozornili bývalého ministra zdravotnictví plk. Prymulu, že již před 14. říjnem 2020 jsme si byli vědomi přímých podvodů plk. Prymuly, pana Hamáčka a hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové, pokud jde o jejich umělé manipulování a ohlašování falešných čísel.

Anglická verze, strana 3 z 19:

https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/Prymula_ENG_final.pdf

Česká verze, strana 3 z 19:

https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/Prymula_CZE_final.pdf

STYĎTE SE VŠICHNI!

Tyto „projekce“ páchnou manipulací a budou zpochybněny na základě informací, které zasvěcenci poskytli Kulovému Blesku, o tom že v současné době probíhá přímá výroba, manipulace a násobení výsledků testů, a že počty případů neznamenají počty onemocnění COVID-19:

unknown.jpg

Sezónní prasečí chřipka si v USA vyžádala mnohem více životů než COVID-19. Nyní známý a uznávaný fakt americké vládní zdravotní agentury a EuroMoMo.eu ohlásila totéž pro Evropu.

Nyní se dokonce i WHO vzpamatovává, protože vědí, že se na ně žene PEKLO kvůli další PODVODNÉ PANDEMICKÉ VÝSTRAZE a vlastní škodě, kterou způsobili, spolu s dalšími, napomáhajícími a navádějícími vydíráním, bioterorismem, porušováním lidských práv a kolosálními ekonomickými škodami.

To je absolutní jistota, se kterou se tato menšinová koaliční vláda ANO bude potýkat a tvrdě. Můžeme Vás ujistit, že zákony gravitace, fyziky, chemie, medicíny, vědy a biologie člověka se pro činnost této menšinové koaliční vlády ANO samozřejmě milostivě nezměnily.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Vezmete 1 zbytečný nepřesný PCR test + 1 osobu, která je nucena nosit zbytečnou roušku (hromadění virů, bakterií a plísní kde se provádí stěr) a otestujete je = získáte výsledek, ale absolutně se nejedná o COVID-19, a pak jen znásobte nebo nepravdivě ohlašte pravdu a vytvořte nesmylné počty o nakažených. Je to vládou organizovaný, lékaři a vědci podporovaný globální podvod století.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Prezident Miloš Zeman nebyl příliš přesvědčivý, proč se letos 28. října ve sváteční Den vzniku samostatného československého státu nemohou konat jeho standardní oslavy. V míře, kterou Vy idioti ničíte národ, už možná nezbude nic, co by příští rok oslavili, kromě úplné změny režimu v příštích volbách do národního parlamentu a předsedy vlády a pokračování v pročišťování mrtvých dřev typu ČSSD v Senátu.

Že pražská policie znovu zaútočila vodním kanonem a slzným plynem na lidi, kteří se sešli na pokojný protest 28. října večer… den předtím, než byl ministr zdravotnictví MUDr. Blatný jmenován prezidentem Zemanem …

STYĎTE SE VŠICHNI!

22. října 2020 – Vláda souhlasila s tím, že v Česku budou působit vojenští zdravotníci ze států Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. S pandemií covidu-19 může přijet pomáhat až 300 zahraničních vojáků-zdravotníků. Rozhodnutí ještě není definitivní, musí projít také parlamentem… Skutečně zde potřebuje česká armáda 300 amerických vojenských osob kromě 28 zdravotnických pracovníků Národní gardy z Texasu a Nebrasky kvůli špinavým rouškám a bezcenným testům PCR?

Měli jsme vystoupení několika odborníků, kteří oznámili, že „žádná druhá vlna“ neexistuje a čísla jsou záměrně falšována a nafukována tak, aby odpovídala propagandistickému vyprávění českých vládních činitelů, plk. Prymuly, hygienických stanic a Hamáčka. Ostatní národy dělají totéž, ale budou také zasaženy u soudu. Obávaný SARS CoV-2 není o nic hrozivější než špatný případ nachlazení nebo chřipky. Nevěříte tomu? Podívejte se na nedávná prohlášení o vzpamatování se v této podvodné Světové zdravotnické organizaci, aka: WHO.

Pokud nový ministr zdravotnictví MUDr. Blatný bude pokračovat v nařízeních, které působí proti veřejnému blahu a zájmu občanů ČR, níže uvedená sumarizace vysvětluje, jaké kroky podnikneme, a které jsme již zahájili proti ostatním zmiňovaným stranám.

Zde jsou pro Vás zprávy o „druhé vlně“ z Velké Británie. V úterý 20. října byly povinné vakcíny proti chřipce podány 25 osobám v jednom zařízení péče o seniory. Jednalo se o velké a silné dávky podávané starším obyvatelům. Během 48 hodin byli 2 mrtví, 1 ve vážném – život ohrožujícím stavu, a 7 dalších mělo závažné a nežádoucí reakce; 10 z 25 vážně nemocných nebo mrtvých v důsledku podaných vakcín proti chřipce.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Množství dávky a síla vakcín proti chřipce byly výrazně zvýšeny… zabít starší lidi přesně tak, jak tomu bylo v chřipkové sezóně 2019-2020, a poté vyhrotit mediální bláboly, aby roztočili kola podvodného COVID-19, nebo dokonce další nesmyslný příběh o zmutovaném COVID-21.

Zprávy z Jižní Koreje – v rámci jejich každoroční očkovací kampani proti chřipce… 48 mrtvých po aplikaci vakcíny proti chřipce, a to k datu 26. října, nyní 83 mrtvých k datu 1. listopadu, a s očkováním začali před dvěmi týdny. Kvůli nárůstu úmrtí na vakcíny proti chřipce v Jižní Koreji Singapur zcela zastavil jejich očkovací program.

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/fears-mount-as-south-korea-probes-cause-behind-36-peoples-deaths-after-flu

Víte, že druhý dobrovolník (věk 28 let, zdravý muž) pro klinické studie AstraZeneca (Oxfordská vakcína založená na atenuovaném adenoviru, což je virus ORL, nikoli virus dýchacích cest) zemřel kvůli těžké neurologické reakci a poškození vakcínou? Mnoho společností tiše zastavilo pokusy s vakcínami kvůli nežádoucím reakcím a přímému poškození vakcínou.

Úmrtí v souvislosti s podáním vakcíny proti chřipce není způsobené obávaným „COVID-19“, je to buď zabití nebo úkladná vražda. Mnozí za to budou obviněni v rámci trestní odpovědnosti nad rámec občanskoprávních prostředků a budou čelit těmto obviněním také v samostatných trestních řízeních.

Víte, že dvakrát v dubnu a červnu 2020 francouzský komunistický ministr zdravotnictví Olivier Veran a prezident Macron schválili použití přípravku RIVOTRIL® k euthanazii starších lidí v pečovatelských domech po celé Francii, nikoli však k jejich léčbě? Minulý týden bylo stejné nařízení vydáno potřetí, protože tato falešná „druhá vlna“ a hrozby „temné zimy“ jsou příběhem který je takto prosazován.

Pokud nejste informováni, fráze „Dark Winter / Temná zima“, kterou vypustili mnozí politici a mediální komentátoři, bylo ukázkovým cvičením USA na neexistující virus a pandemii, stejně jako Event 201 v NYC 18. října 2019. Ten proběhlo tentýž den, kdy byly v jejich časovém pásmu zahájeny Světové vojenské hry CISM ve Wuhanu.

Kolik z Vašich nově ručně ždímaných případů COVID-19 jsou ve skutečnosti pouze běžná nachlazení nebo falešné výsledky v důsledku nuceného nošení roušek? PCR Test nedokáže rozpoznat rozdíl mezi COVID-19, běžným nachlazením, chřipkou, spalničkami nebo ebolou, a to se vztahuje i na detekci RNA bakterií a plísní. Na tyto otázky brzy odpovíte, včetně toho, proč se počet případů nejen falšuje, ale i znásobuje… když vůbec neexistují. Budete muset také zodpovědět, u všech údajných úmrtí na COVID-19, přesně jaký byl jejich věk, problémy s komorbiditou, zda měli sezónní chřipku nebo zápal plic, nikoli však COVID-19 atd.

Jsme si vědomi toho, že mezi prvními dvěma úmrtími v České republice byli 95letý muž a muž v jeho pozdních 50. letech, který byl ve čtvrtém stádiu rakoviny. Ani jeden nezní jako solidní případ oběti COVID-19, ale i přes to byli uvedeni na seznam takto zemřelých.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Prezident Tanzanie John Joseph Mugufuli, PhD, je držitelem titulu MSc a PhD v oboru chemie. Z laboratorních zpráv poznal, že je něco v nepořádku, a tak poslal smyšlené vzorky do téže laboratoře pro otestování. Když se i vzorky od kozy, plodu ovoce pawpaw, papáji vrátili pozitivně testovány na COVID-19, věděl, že to vše smrdí nekontrolovatelným podvodem. Alespoň že se test u vzorku z ptáka a králíka vrátil jako „neurčitý“.

Jste si vědomi toho, že antigenní krevní rychlotest, údajně test na COVID-19, nedávno také prokázal jako pozitivní JABLEČNO-HRUŠKOVOU šťávu, kterou si můžete koupit v jakémkoli obchodě s potravinami?

Vyzval jsem plk. Prymulu, aby šel do kteréhokoli obchodu s potravinami v Praze, otestoval ovoce a zeleninu a zjistil, kolik nesmyslných výsledků PCR testů by se mu vrátilo. Pravděpodobně to nikdy nezkusí, protože je tak zaneprázdněn přípravou svého dalšího „bioteroristického fotografického zásahu“ a porušováním svých vlastních nařízeních v místní restauraci se svým kamarádem při večeři.

Britský premiér Boris Johnson nedávno na videu uvedl, že pouze 7 % PCR testů ve Velké Británii je vypovídajících, což odpovídá tomu, že 93 % těchto testů jsou neplatné a jsou podvodem na občanech Spojeného království. Kolik občanů ČR je nyní vystaveno stejné míře podvodů ze strany české hygienické stanice, pana Hamáčka a ministerstva zdravotnictví?

Zde je britský premiér Boris Johnson v jasném okamžiku upřímnosti: https://www.youtube.com/watch?v=85K_e4lT6as&feature=youtu.be

Víte, že v roce 1982 vydal Stanley Johnson, otec premiéra Borise Johnsona knihu s názvem „Marburgský virus“? Tato kniha byla nedávno znovu vydána pod titulem „Virus“ a obsahuje následující pro její prezentaci včetně nového doslovu, který shrnuje dějovou linku.

…Johnsonův „The Virus“, původně vydaný v roce 1982 pod názvem Marburgský virus, odhaluje tajemné paralely se současným koronavirem: vypuknutí záhadné a smrtící nemoci, jejíž původ pochází od studenta medicíny infikovaného zelenou opicí. Představuje epidemiologa jako svého hrdinu a zoufalé hledání vakcíny…

V doslovu k jeho znovuvydanému filmu „The Virus“ Johnson (79) říká: „Bude boj s COVID-19 opět tak úspěšný, jako byl můj fiktivní hrdina v boji proti Marburgskému viru? … Když si vzpomenu na svou vlastní knihu, a jeho případný šťastný konec, nemohu si pomoci, abych si nebyl jistý tím, že vlády po celém světě, včetně té naší, se musí bezohledně zaměřit na hledání léku nebo vakcíny. A to tak, aniž by jakýmkoli způsobem snížili význam preventivních opatření pro omezení nebo zmírnění, kdy hromadné očkování by se jistě ukázalo jako zásadní faktor úspěchu při zastavení šíření COVID-19 nebo při prevenci vzniku dalších ohnisek, např. „druhá vlna“, o které slyšíme.“

Ach ano, „záhadné paralely“, stejně tak jako termín TEMNÁ ZIMA, který byl vzkříšen z podvodného pandemického cvičení, a tento termín se nyní používá k popisu dějů následujících

měsíců, a Event 201, který je celý o pandemii koronavirů … ještě předtím, než taková běžela na našich obrazovkách. Viděl někdo z Vás Event 201? Měl tři znovu se vyskytující témata: 1.) ZAFINANCOVAT to; a 2.) POTLAČIT hlasy proti očkování; a 3.) ZAPLAVIT ZÓNU s vládní a Big Pharma propagandou, aby se utopili ostatní.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Tento „Nemilosrdně zaměřený“ komentář je zajímavý pouze tím, že mnoho vlád se nemilosrdně zaměřuje na to, aby tomuto kolosálnímu podvodu zabránilo v naplnění jeho osudu u soudu. To ale přichází daleko rychleji než si kdy představovali.

Dejte nám lidé vědět, když Vás už nebude bavit, že si z Vás dělají srandu, nebo nebudete již chtít být součástí tohoto blázince.

Toto je z minulého týdne ve Velké Británii. Jablko bylo pozitivně testováno na COVID-19, což je naprostý nesmysl a důkaz, že PCR test nemá smysl ani jeden, natož pak nákup 10.700.000 testovacích PCR souprav. STYĎTE SE VŠICHNI!

apple photo_2020-10-25_05-53-51.jpg

Diplomovaný biolog Liam Mulholland nedávno otestoval

JABLKO “BRAMLEY”

a předal test pro zjištění na přítomnost COVID-19.

VÝSLEDEK – PŘIŠEL ZPĚT

POZITIVNÍ !

Ohledně Vašeho posledního šílenství, tj. zavírání obchodů a nabízení 500 Kč na den pro OSVČ. Jak velkoduché… a… STYĎTE SE VŠICHNI! za takovou urážku svých vlastních občanů!

 

Už jste si někdo z Vás zvolených, jmenovaných nebo úřednických včeliček vládních byrokratů snížil mzdu nebo plat, na úroveň, kterou vnucujete téměř všem ostatním v České republice?

Co takoví idioti jako jste Vy, jste udělali českému lidu…? Odškodnění Vašich občanů kvůli Vašim idiotským nařízením povede k bankrotu nejen podnikatelů a firem, ale také i Vašich vládních rozpočtů na celá příští desetiletí – toto je záměr globalistů, který jim pomáháte uskutečnit – VLASTIZRADA!!!

STYĎTE SE VŠICHNI!

WHO velmi jasně uvedla – zastavte uzavírání a omezování ekonomik – protože zvyšují chudobu, hlad a podvýživu dospělých a dětí, a Vy i přesto stále navyšujete škody. WHO také z nejvyšších lékařských úrovní uvedla, že… je velmi vzácné, aby bezpříznaková osoba někoho nakazila!

Navíc, WHO veřejně prohlásila, že správná cesta je to, co uvádí Velká Barringtonská deklarace, kde však osobně máme stále výhrady, ještě k tématům očkování.

Pokud se na to podíváte hlouběji, zjistíte, že odložené operace a léčba těžkých nemocí již zabila mnohem více než COVID-19. Přidejte rostoucí počet sebevražd kvůli zničeným životům, úmrtnost na COVID-19 je pak směšná ďábelským způsobem, ostatní statistiky jsou zločinecké. K tomu se nedávno vyjádřila i sama WHO.

Vy lidé na Ministersvu zdravotnictví si myslíte, že jste chytřejší, zkušenější a moudřejší než 7.000 předních světových vědců, mikrobiologů, virologů a lékařů? Pokud ano…

STYĎTE SE VŠICHNI!

Dále Epidemiolog Dr. Michael Ryan lékař z WHO nedávno uvedl, že COVID-19 není o nic infekčnější a smrtelnější než sezónní chřipka během minulé chřipkové sezóny. Ale Vy stále držíte všechna opatření prohlubující bídu svých vlastních občanů, zatímco pilně falšujete počty případů COVID-19 a spoléháte se na PCR testy, které nedokáží rozpoznat rozdíl mezi RNA lidí, zvířat, zeleniny nebo ovoce. A je to ještě horší… test vůbec nemůže detekovat samotný virus!

Toto je citát dr. Kary B. Mullise, PhD, laureáta Nobelovy ceny za chemii. Předpokládáte, že o PCR testech víte více, než sám jeho vynálezce?

„Tyto PCR testy PCR (polymerázové řetězové reakce) nemohou vůbec detekovat volné infekční viry!“

(Překlad … Vaše zvýšené testování pomocí PCR testů neprokazuje nic jiného kromě napomáhání podvodu a podpory bioterorismu.)

STYĎTE SE VŠICHNI!

 

Předpokládáme, že jste také nezaznamenali podcast Dr. Anthony Fauciho z 07/2020:

16. července 2020, podcast, „Tento týden ve virologii“: Anthony Fauci říká, že PCR test COVID-19 je zbytečný a zavádějící, když test běží při „35 cyklech nebo vyšších“. Pozitivní výsledek, naznačující infekci, nelze přijmout jako důkaz ani tomu uvěřit.

„… Pokud získáte [proveďte test v] prahovou hodnotu cyklů 35 nebo více … šance, že výsledek testu bude replikačně jistý [aka přesný], šance jsou nepatrné … téměř nikdy nebudete schopni kultivovat virus [detekovat pravdivý pozitivní výsledek] z prahové hodonoty počtu 37 cyklů … a dokonce ani u 36 cyklů… “

Každý „cyklus“ testu je kvantovým skokem v zesílení a zvětšení testovaného vzorku odebraného od pacienta.

Příliš mnoho cyklů a test ukáže všechny druhy irelevantního materiálu, který bude nesprávně interpretován jako relevantní. Tomu se říká falešně pozitivní.

To, co Fauci na videu neřekl, je: že FDA, která povoluje test pro veřejné použití, doporučuje, aby test proběhl při 40 cyklech. Ne při maximálně 35.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Nyní máme soudní podklady na základě odpovědí podle zákona o svobodném přístupu k informacím od mnoha univerzit a vlád, o tom, že nikdy neizolovaly virus SARS CoV-2, což znamená, že nemají vůbec žádnou představu, jestli vůbec existuje. K datu 01.listopadu 2020 již máme podstatně větší počet těchto odpovědí. Samozřejmě, že použití metody PCR k testování, pokud nemáte ponětí o tom, co hledáte, je dobrý způsob, jak pomáhat a udržovat podvody. Patří mezi ně vlády a několik výzkumných univerzit v USA, Velké Británii, Irsku, Kanadě, Austrálii a naposledy na Novém Zélandu.

V poslední době to zahrnuje CDC USA a CDC EU.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Je plk. Prymula takovým zázračným pracovníkem epidemiologem a odborníkem na infekční nemoci, že je chytřejší než všichni ostatní dohromady? Všechny tyto národy nemohou najít jediný SARS CoV-2, ale pouze plk. Prymula, Rážová a několik dalších týpků z ANO to dokáží?

STYĎTE SE VŠICHNI!

Z důvodu absence izolace viru (strana 39, poslední odstavec) NELZE vyvinout ŽÁDNOU účinnou vakcínu ani PCR test konečně a správně identifikovat virus SARS CoV-2 / COVID-19, který ani národní lékařské laboratoře a významné výzkumné univerzity po celém světě neizolovali nebo viděli. Zdá se, že celé Vaše Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice fungují na obchodním modelu „odpad dovnitř odpad ven“. Existuje proto anglické slovo a to je… FRAUD! PODVOD!

STYĎTE SE VŠICHNI!

CDC nedávno připustilo, že nikdy neizolovalo a ani nikdy nevidělo virus SARS CoV-2. Použili něco podobného počítačovému modelování „stavebnice“ nebo Lego, chcete-li, jen aby vytvořili děsivý grafický obraz toho, o čem si mysleli, že bude pravděpodobně vypadat jako SARS CoV-2. O tom, jak to ve skutečnosti vypadá… nikdo v CDC neví, stejně tak jako ostatní vlády nebo univerzity v jiných zemích, které nám odpověděly díky právní proceduře o svobodném přístupu k informacím.

Kromě toho nyní CDC ve vědeckém článku připustila, že izolovala pouze 37 párů údajného genomu SARS CoV-2, který má více než 30 000 složek, a vytvořila počítačově generovaný model. To je do očí bijící vědecký podvod… a také podvod SARS CoV-2 a COVID-19.

Celosvětově i v České republice přibývají důkazy o tom, že celá tato šaráda stojí na tenkém ledu a pod ním není nic jiného než hluboká smrtící studená voda, nebo tekutý písek.

Kromě toho pod intenzivním tlakem Trumpovy administrativy na zastavení tzv. továrny na lži – CDCpřipustilo následující:

CDC nedávno připustilo, že jejich počet úmrtí na Covid-19 byl o neuvěřitelných 94 % mimo. Takže místo +200 000 úmrtí v USA způsobených „pouze Covid-19“ je ve skutečnosti úmrtí jen 9.210. Zbývajících +200 000 úmrtí byli lidé se dvěma nebo více závažnými těžkými okolnostmi, tj. život ohrožujícími komorbiditami. A většina úmrtí byla starší 73 let. Číslo 9.210 dokazuje, že SARS CoV-2 / COVID-19 je ve srovnání s minulým obdobím sezónní chřipky mírný.

Sezónní chřipka si v USA vyžádala mnohem více životů než COVID-19. Nyní je to známý a přiznaný fakt americkou vládní zdravotnickou agenturou.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Podle webové stránky EuroMoMo.eu (která nedostává údaje z LI, PO, RO, HU, SK nebo ČR) došlo v minulé chřipkové sezóně k přibližně 186.000 úmrtím na sezónní prasečí chřipku v Evropě. To zatemňuje i ty nejdivočejší výmysly mnoha národů EU o tom, jaká byla jejich skutečná míra úmrtnosti na COVID-19.

Vidíte souvislosti? Britské testy PCR jsou z 93 % falešné a bezcenné nepřesné, CDC připouští, že zfalšovala čísla kolosálním způsobem o 94 % a Česká republika tvrdí, že v roce 2020 bude o 95 % méně úmrtí na prasečí chřipku než v předchozí chřipkové sezóně? Prasečí chřipka v Evropě nebyla tak špatná jako v posledních letech, ale předstírat, že v České republice na konci roku 2019 a 2020 prakticky neexistovala, je podvod.

Považujeme za podivné a usvědčující, že Česká republika tvrdila, že má letos o 95 % méně případů sezónní prasečí chřipky než loni, a CDC nyní připustila, že měli méně o 94 %, a že hrubě a nadměrně nafoukli úmrtí související s COVID-19, rozdíl pouze 1 % CDC

již bylo nuceno mluvit pravdu. Hromadění a natahování – sezónní prasečí chřipky nebo pneumonie + úmrtí na komorbiditu označovat jako falešná úmrtí na COVID-19 je PODVOD. To se táhne dávno od dob minulých a nesmyslných debat o tom, zda osoba zemřela „s COVID-19“ nebo „na COVID-19“, až do úkladných misinterpretací faktů.

Kolik nápověd Vy lidé označující se za experty potřebujete, abyste našli důkazy o PODVODU – obchod s nápovědami? Vaše činy mluví za Vás, o tom že jste buď lhostejní a naprosto bezradní, nebo nekompetentní, nebo beznadějně zkorumpovaní.

Vaše poslední činy vůči Vašim občanům a podnikům lze popsat jedním anglickým slovem… DESPICABLE. OPOVRŽENÍHODNÉ.

Další použitelné slovo v angličtině je … REPREHENSIBLE. TRESTUHODNÉ.

Vláda Austrálie Nový koronavirus

Odbor zdraví (COVID-19)

Informace pro lékaře: Časté dotazy

„měli byste vzít do úvahy, že PCR test nemůže rozlišit mezi živým virem a ne-infekční RNA.”

To znamená, že test nemůže rozlišit covid od nachlazení, spalniček nebo eboly

Známé lidské nemoci způsobené RNA virusy včetně onemocnění virem Eboly, SARS, COVID19, vztekliny, běžného nachlazení, chřipky, žloutenky typu C, žloutenky typu E, západo Nilské horečky, obrny a spalniček.

Ontario (Kanada)

Ochrana obličeje a roušky

Ohledně ochrany obličeje a COVID-19

(koronavirus)

Ochrana obličeje Vás neochrání od získání COVID-19

Nejlepší způsob jak se můžete ochránit:

● minimalizujte vycházky na jednu vycházku denně pokud je to možné

● vyhněte se kontaktu s ostatními a dodržujte vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních ve Vašem okolí

● pravidelně si myjte ruce (nebo používejte dezinfekci na bázi alkoholu, pokud mýdlo a vodu nemáte k dispozici)

● dodržujte zásady správného chování při kašlání a smrkání (např. kýchejte a kašlete do rukávu a vyhněte se dotýkání Vašich očí, nosu a pusy)

Všechna výše uvedená kanadská doporučení jsou stejně směšná a neužitečná jako povinné roušky, které absolutně nemohou případnou infekci virem zastavit.

Jelikož se zdá, že žijete v „bezradném,“ nebo v totálně korupčním prostředí týkající se českého Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic, možná si členové Vaší vlády mohou přečíst grafiku, která ukazuje, jak propustné roušky jsou a jak malý bývá virus.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Jeden vědec v Americe vytvořil přesnou analogii toho, že masky jsou asi tak užitečné jako umisťování drátěného plotu kolem Vašeho dvorku za účelem zabránění vstupu komárům.

Ukazuje se, že p. Vojtěch, pí. Rážová, plk. Prymula a další, mají z terorizace starších a dětí nějaké divné potěšení, nemluvě o ekonomickém poškození téměř každého v České republice, které poškozují idiotská nařízení pocházející z českého Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Jediné další možné vysvětlení totiž je, že jsou buď nekompetentní nebo zkorumpovaní.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Aktuální procentní míry úmrtí na infekci COVID-19 publikované CDC jsou následující… i když je člověk skutečně nakažený, ne pouze „vládou vyrobené falešné případy COVID-19“, které se spoléhají na nic neříkající PCR test, který testuje všechny RNA, nejen SARS CoV -2. Projděte si proto ovoce a zeleninu v místních obchodech s potravinami a dovzdělejte se o omylu PCR testů Vámi chybně používaných jako lékařského diagnostického nástroje:

CDC fatality percentage.jpg

 

Tato procenta jsou vzdálena světelné roky od skutečné pandemie, což znamená, že je to všechno velký podfuk a PODVOD na lidstvo. Vsadím se bez Vašeho podnětu nebo rady. Jakýkoli patogen, pokud vůbec existuje, který má míru přežití vyšší než 99.9 %, není pandemií a Vaše předstírání opaku je úmyslný PODVOD.

Věříme, že čeští lékaři, zdravotní sestry a nemocnice zvládnou „strašáka“ Covid-19 bez lidí jako je plk. Prymula, Flégr, Kubek, Hamáček, Rážová, nebo jakékoli jiné náhrady za plk. Prymulu, která tento podvod vůči českému lidu bude udržovat. Upřímně řečeno, od nikoho z Vás nepožaduji, nechci ani nepotřebuji lékařskou pomoc týkající se SARS CoV-2, kterou nikdo nedokáže pořádně vědecky prokázat, že vůbec existuje, a testy PCR jsou v tomto ohledu bezradné, pokud jde o poskytnutí jakéhokoli důkazu, že osoba je infikována COVID-19 nebo naopak prodělává pouze běžné nachlazení či chřipku.

STYĎTE SE VŠICHNI!

Nicméně, dávejte si opravdu pozor na vakcíny proti chřipce (a bohužel nejen na ně), již minulý týden ve Velké Británii zabíjeli a poškozují zdraví mnoha starších osob, již 48 mrtvých je hlášeno z Jižní Koreji kvůli podané vakcíně proti chřipce za minulý týden až do 26. října 2020, a celkem 83 mrtvých bylo hlášeno nyní do 1.listopadu 2020, a navíc ve Francii vydali již třetí dekret na administraci léku RIVOTRIL®, kterým prováděli eutanázii starších lidí v domovech důchodců, kterým nechtějí poskytovat zdravotní péči.

Měli byste se také hlouběji zabývat skutečnostmi případu, které jsme odhalili během vyšetřování a přípravy celého řízení. Jednoduše se zeptejte zodpovědných byrokratů v EU, proč schválili vakcínu Johnson & Johnson proti Ebole a pro použití v celé Evropě 2. července 2020, když: 1.) v EU nikdy nebyl ani jeden případ eboly nebo úmrtí; a 2.) pro klinické zkoušky v Africe se dobrovolníci teprve rekrutují a fakticky ještě ani nezačaly. Stručně řečeno, EU schválila vakcínu, u které se neprokázalo, že by měla jakýkoli přínos nebo účinnost pro nemoc, která se v Evropě nikdy nevyskytla. Můžete se take rovnou zeptat prezidenta České lékařské Komory Dr. Kubka – proč o tom nikoho neinformaval, ačkoliv o tom od nás má písemnou infromaci již z léta tohoto roku!

 

Zjistili Vaše tajné zpravodajské agentury, že bolševický Nový Světový Řád chce přesunout alespoň 100 000 000 Afričanů a Islamistů z určitých národů do Evropy, pokud se jim ty kroky, ve kterých je tak lehkomyslně podporujete podaří?

STYĎTE SE VŠICHNI!

Jsme na rozdíl od Vás všech opravdu v první linii, abychom zastavili toto šílenství za každou cenu a můžete si být jisti, že do konce tohoto roku začíná obrovská právní bitva.

Shrnutí:

Vezměte na vědomí, že odvolaný ministr zdravotnictví plk. Prymula byl přidán mezi obžalované v soudním řízení vedeném u amerického okresního soudu na základě vydírání, bioterorismu, porušování lidských práv a dlouhého seznamu dalších závažných právních a soudních záležitostí. Patří sem i bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr vnitra Jan Hamáček a hlavní hygienik ČR Jarmila Rážová. Stále vyhodnocujeme, zda bude předseda vlády Andrej Babiš zařazen mezi obžalované, ale byl by určitě v dobré společnosti s předsedy vlád UK, Kanady, Irska, Austrálie a Nového Zélandu a budou tam samozřejmě i další ministři zdravotnictví na národní a provinční úrovni udržovat společnost pánům plk. Prymulovi a Vojtěchovi. Dále vyhodnocujeme a sbíráme podklady pro obžalování těchto dalších lidí: Milan Kubek – prezident ČLK, doc. Mrozek – vice prezident ČLK, Ladislav Dušek – ředitel ústavu statistických zdravotních informací. Jaroslav Flégr – vědec, šiřitel strachu a paniky.

Pokud nově jmenovaný ministr zdravotnictví MUDr. Jan Blatný bude pokračovat v nařizování zbytečných a omezujících opatření vůči českým občanům a podnikům, bude také zařazen na seznam mezi obžalované. Jedná se také mimo to zejména o plošná testování a očkování bezbranných a starých osob! Dobrým signálem bude zahájení vyšetřování a otevřeného dialogu s našimi kvalifikovanými odborníky.

Dále jsem pověřil své americké právní zástupce (kteří mají přidružené právnické firmy z celého světa pro spory ve velkých mezinárodních případech), aby spolupracovali s mým českým právním zástupcem na přípravě “amicus curiae brief”, který bude předložen českému ekvivalentu českého Nejvyššího soudu.

Předmět tohoto “amicus curiae brief” je důvodem proč by předseda vlády Andrej Babiš, ministr Jan Hamáček, ředitelka veřejné hygieny Jarmila Rážová, bývalí ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a plk. Roman Prymula, a možná i další měli čelit obviněním z nesprávného fungování úřadu, zneužití pravomoce veřejného činitele, zneužití lékařských postupů, trestní nedbalosti, úmyslného a podvodného prezentování zmanipulovaných statistik, korupce, úplatkářství, předražených nákupů bezcenného zdravotnického materiálu, nesmyslných rozhodnutí a nařízení, a v konečném důsledku také vlastizrada na českém národu. Nemluvě o tom, že Vy všichni aparátčníci se každým dnem takto jen dále prokazujete i jako bioteroristé.

Jedna ze stran, která se po ULTIMÁTU Vám zaslaném dne 20. října 2020 objevila, nám poskytla chybějící informace o některých subjektech a čeští zástupci těchto subjektů jsou nyní také jmenováni mezi obžalovanými v trestním případě pokusu o vydírání, bioterorismu a porušování lidských práv.

Plk. Prymula si takříkajíc udělal postel z rozbitého skla, a rychle si tak vykopal svůj vlastní profesionální i politický hrob.

Budeme také asistovat v žalobě Rocco Galati, kterou podal proti Koruně, Kanadě a Ontariu, a v právní žalobě, kterou Dr. Reiner Fuellmich podal proti Německu, Merkelové, ministrům zdravotnictví a spol. Pokud jde o trestní žalobu na bioterorismus podanou v Praze dne 21. dubna 2020, bude pokračovat a bude spojena se žalobou na americký okresní soud. Pokud se to české vládě bude zdát trapné nebo nepříjemné, měli jste od 21. dubna 2020 dělat něco jiného než absolutně cokoli jiného, namísto zapojování se do utajování a hraní si s globálním podvodem za podpory mediálních blafů. Nemusíme Vám asi vysvětlovat, že je ve Vašem OSOBNÍM zájmu se s námi spojit a začít OKAMŽITĚ řešit věci tak, jak se řešit mají.

2. listopadu 2020 Dr. Anthony Fauci v televizi uvedl, že COVID-19 se v USA šíří tak rychle, že to bude trvat až do roku 2022, než se vše vrátí do normálu. Během soudního řízení v USA bude Dr. Fauci propuštěn z práce a bude čelit obvinění ze zabití z důvodu úmyslné a vědomě falešné lékařské rady, kterou poskytl celému světu. Další „odborníci“ na zdraví a vládní představitelé budou čelit stejným obviněním, než bude vše řečeno a hotovo.

Neznalost zákona není obranou a není to ani lenost ani opomenutí zkoumat a ověřovat fakta a pravdu z lékařského i vědeckého hlediska. Hlavní média nejsou ani lékaři ani vědci.

Nemusíte si dělat starosti s další komunikací ode mě. Žalobci obvykle nemluví s obžalovanými. Obžalovaní mohou nechat své obhájce, aby si promluvili s právním zástupcem 2,021 žalobců nebo budou čelit jednání u amerického okresního soudu ve Washingtonu DC v rámci největšího předem úmyslně způsobeným ekonomický škodám, zbytečných úmrtí, lékařskou a trestní nedbalostí a podvody, jaké kdy byly v rámci žaloby na této planetě podány.

S pozdravem,

Karl W. B. Schwarz

Managing Director, CEO

Tokata Nanotechnologies AG

Kreuzlingen CH-8280

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

23 thoughts on “STYĎTE SE VŠICHNI! – Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ex-ministrům, lékařům, vědcům, vládě, poslancům a senátorům”

 1. Nelíbí se mi jak píšete o bolševicích.
  Přirozeně se mezi nimi najde několik jedinců papežštějších než papež.
  Podlehli jste současné ideologii.
  Prostudujte si ústavu, která vznikla za Stalina a tím za bolševiků.
  Zamyslete se , zda teror nevyvolávali odpůrci Stalina.
  Zamyslete se, jak je možné že za bolševiků nezanikly původní národy a po rozpadu SSSR byly schopné vytvořit své státy?
  Mohli by tak konat třeba indiáni v USA? Vždyť byli vybíjení jako lovná zvěř. To vám nevadí? Ani lov otroků vám nevadí?
  Ani lov na Kadafiho?
  Bijete se za spravedlivost a pravdu.
  Vzbuzujete lehkou nedůvěru. V textu máte další hanlivá vyjádření, na mne to působí nedůstojně, je vám to zapotřebí?
  Neurážejte se, Berte to jako moji snahu o zvýšení vaši serióznosti.

  1. A o bolševicích by se podle Vás mělo mluvit v pozitivech? Dejte si hadr na hlavu a prostudujte si historii, tu skutečnou. Židovští, Rothschildy financovaní bolševici na příkaz svých šéfů zmasakrovali celou ruskou carskou rodinu, vydrancovali a rozkradli celé Rusko a v průběhu dějin vyvraždili šedesát milionů křesťanských a nežidovských národů na Sověty ovládaném území, vytvořili a spravovali systém koncentračních táborů, kde skončily životy milionů lidí. Dočíst se o tom můžete například i v knize Souostroví Gulak od Alexandra Solženicyna. Bolševici byli nejodpornější lidské ZLO placené pomstychtivými a nenažranými Rotschildy. Píšete nesmysly, co je obdivuhodné na takové špíně a jak by se o ní mělo psát? Za obchodem s otroky, krom samotných černochů, hledejte ty samé lidi jako za „slavnou“ VŘSR, všemi revolucemi, válkami, destrukcí a lidským utrpením.

  2. Taky se mi nelíbí, že bolševiky si trochu dost pletou s touto proradnou kabalistickou, iluminátskou sektou, která plánovitě a záměrně ničí celý svět, takovým nehorázným způsobem, aby na tom šíleně zbohatla. Je to plánovaná genocida, přesně jakou pořádal fašista Hitler. Tak prosím, nezaměňujte komunizmus (měl idey) s fašizmem (nacistický diktát). Vždyť to jsou dvě úplně nesrovnatelné věci…Jinak s dopisem ve všem souhlasím, až na tuto zásadní chybu..

   1. Věřte tomu, že pan Schwarz si nic neplete…. V USA je to velké téma…..
    – v češtině z USA https://www.facebook.com/100001241980007/posts/3644410788943618/?sfnsn=mo
    – v angličtině z USA https://youtu.be/1n8PvC0VexU
    Kabala, Fašizmus, Ilumináti, a Bolševici všechno zlo dohromady…. akorát asi uznáte, že abychom nezvyšovali již tak kontroverzní náboj dopisu, těmto pojmenováním jsme se prostě raději vyhnuli…. Ještě na to není správný čas…

  3. Máme hodně práce , tak jenom v krátkosti:
   1) dopis psal skoro 70 letý američan, žijící v Evropě , nyní v Praze – má nárok vyjadřovat se tak jak to cítí. Bolševiky k smrti nenávidí, jen ať si uleví…
   2) Vy, si aspoň připomenete, že něco takovíého na světě je….
   3) Nemotejte do toho prosím Kadafího, lov otroků atd… je to mimo mísu… řešíme současnost nikoli minulost…
   4) Hanlivá vyjádření jsou zcela na místě. Pokud byste věděli tolik co my, dovolili byste mu ještě peprnější slovník. Jde nám všem o život, takže zapomeňte na působení textu. Je směrováno adresátům, Vám jen pro informaci. Šetřit je není vůbec potřeba.
   5) Naše práce je seriózní, to jen Vy máte bohužel ještě stále málo informací…. Neurážíme se, Vy prosím také ne…

 2. Vše by působilo věrohodněji, pokud by text byl správně přeložen do češtiny. Působí to bohužel tak, že byl použit nějaký překladač, místy text zavání až bulvárem. Je to škoda, taková sdělení pro vlády jsou potřebná, základem však je předložit je ve srozumitelné a spisovné řeči.
  Jinak velmi děkuji za vaše snahy a věřím, že budou úspěšné.

  1. Nepíšeme romány, a ani červenou knihovnu… Všichni by chtěli dělat korektury, všichni by to chtěli méně bulvární – nestyďte se – ještě totiž žijete v bublině, která co nevidět praskne…. A věřte, až si naši vládní a námi volení exekutivní činitelé zaslouží lepší tón a styl komunikace, pak ano. ALE prozatím o ničem takovém nevím….

 3. Eva Rotterová

  Že čelíme teroru a teroristům, je už nějakou dobu jasné. Svědčí o tom COVID21, který už je připraven v kuchyních šílenců, jako je Gates a spol. a který má mít údajně vysokou úmrtnost. Mám proto obavy, že až se rozpoutají soudní spory, bude z pekla vypuštěno něco mnohem horšího, než je současná verze koronaviru, která má zřejmě hlavně ukázat schopnost občanů nechat se zastrašit, přijmout nepovinné testování, které je ve skutečnosti sběrem DNA pro vytvoření konkrétní „vakcíny“ pro tu či onu skupinu k rychlé likvidaci, nácvik na ještě výjimečnější stavy, než jsou ty současné, kdy se nesmí vycházet, jako by platilo stanné právo. Vzhledem k tomu, že na Hradě již na jaře zakoupili pro zaměstnance plynové masky, které používá americká armáda, nebude to zřejmě nějaký hoax, že se blíží něco horšího.
  Ten bývalý režim, který byl v mnoha ohledech pro člověka pozitivní, se na tuto situaci připravoval dlouhodobě a proto byly sklady CO vybaveny mj. plynovými maskami, které se podařilo obchodníkům s Československem dávno rozkrást, jako všechno hodnotné, co „komunisté“ pro NÁROD vytvořili. Který suchozemský stát vlastnil námořní flotilu, jako jsem měli my, do doby, než ji NEVIDITELNÁ RUKA TRHU věnovala gangsterovi, který se jí adekvátně zbavil?

  Ještě dodám, že příspěvek vám zašlu ráda, ale jen složenkou, bankovnictví on-line neprovozuji z bezpečnostních důvodů.

  1. Souhlasím s Vámi, podle uniklých informací již cca na únor se chystá něco ošklivého. To hlavní ovlivňování situace není u nás, ale bude probíhat hlavně podle toho, jak se bude odehrávat situace u Donalda Trumpa… Naši snahu do toho zasáhnout nečekaně vnímejte pozitivně…
   K té minulosti… ty masky by už dneska byly po záruce, a ruku na srdce, igelitové pytlíky a lehnout si na břicho nohami k výbuchu, také nebyla úplně nejideálnější strategie ochrany obyvatelstva 🙂

   Děkujeme za podporu, ale složenkami se netrapte. Hezký den,

 4. Iva Procházková

  Děkuji za práci, kterou jste si dal s tímto e-mailem.
  Mám pár dobře míněnych postřehů.
  Je to příliš dlouhé a nepřehledné a často jak neprecizne přeložené. Někdy se ztrácí podstata sdělení- věta nějak začne a je přerušena hromadou jmen a instituci a její dokončení se někam ztratí.
  Chtěla jsem to sdílet ostatním, ale ani já sama jsem to nezvládla dočíst až do konce. Mohli byste to nějak upravit? Zpřelhlednit?
  Jinak pěkný soubor informací, ale odstranila bych z toho ty vulgární výrazy a napadání osob (ačkoliv oprávněně), pokud to není ihned podloženo argumentem…působí to pak opravdu nevěrohodně. Jsem stejného názoru jako vy, ale právě proto už jsem si na vlastní kůži mockrát vyzkoušela, že aby to bylo slyšeno těmi, co ještě spí, tak jsou výše zmíněné úpravy dost důležité. Děkuji Iva Procházková

  1. Dobrý den,

   komentáře chápu, a podávám následující vysvětlení:
   dlouhé – on ten koronavirový problém je prostě složitý
   nepřehledné – píše to 70 letý pán, tak se v tom občas ztratí . ale podstatné je, že pracuje a nesedí s rukama v klíně
   neprecizně přeložené – až budete ve stresu a spát 4 hodiny denně – nepřijde Vám to
   někam se ztratí – kdo chce rozumět, ten tomu rozumí a je to pro něj srozumitelné
   sdílet ostatním – je to na Vás, jde o informace uvnitř, ne o formu
   nezvládla dočíst – to je nám líto, ale opravdu nemáme velkou redakci – a čas nás tlačí, kolikrát ano pořádně nespíme….
   upravit zpřehlednit? – odeslaný dopis? 🙂 – to opravdu ne….
   vulgární výrazy jsou na místě a to zcela vážně – myslíte si, že si oni z toho dělají takovou hlavu jako vy ?
   argumenty jsou tam kde mají být, je to dopis, nemusí to být odzdrojovaná studie…nevěrohodně /ptejte se co Vám přijde nevěrohodné. Možná už je to naše slepota, nám to nevěrohodné rozhodně nepřijde… asi máme více informací ….
   spící musí nejdříve sám chtít a být otevřený přijmout nové informace, pokud je to primárně škodič – tam neuděláme nikdo nic…

 5. Jana Karlovská

  Dobrý den,moc děkuji za vaši snahu a i nadále s vámi sympatizuji a v mezích mých možností podporuji. Souhlasím s komentáři paní Lenky a Ivy. A protože jsme 3 ženy, asi by bylo dobré, kdyby do vaší pracovní skupiny mohlo vstoupit pár žen, aby svou energií a intuicí pomáhali formulovat texty tak, aby měli vyšší vypovídací a motivující schopnost. Kultivace tohoto je základem budoucího vývoje tím dobrým směrem. Děkuji a přeji hodně štěstí. Jana

  1. Děkujeme za podporu, budete to muset vydržet / přetrpět 🙂 vůbec si nedovedete představit jak je náročné dát jenom někomu takový dopis na korekturu…. vyzkoušeli jsme všechno, ale to bychom dopis posílali až po Vánocích = pozdě…. tady je potřeba jednat, reagovat a nebát se. Musí Vám stačit, že to děláme s dobrým úmyslem, a líbit se to všem nikdy nebude – ale nás primárně zajímá výsledek na druhé straně barikády… a tam se podle zákulisních věcí děje to, co se dít má….

 6. Marie Cejnarová

  VÁŽENÍ JÁ TO ČETLA DO KONCE JE TO SKUTEČNĚ HODNĚ DLOUHÉ ,ALE PROSÍM ZA SPROSTÉ VÝRAZY HODNĚ ODRAZUJI LIDI HALVNĚ ŽENY JÁ UŽ JSEM DOSTÁVALA ZA TO VIDEO NADÁVKY . ŽE TAM JE HODNĚ SPROSTÉ SLOVA.A už se mě nechtělo pokračovat tak jsem je blokla.Ale nějak to nestíhám čist ted mě zlobil notebook a myš.Ale nabízejí tady se žena že by vám pomohli .Já bych mohla pomoci hlídat děti,Děti mám moc ráda a vždycky jsem spoustu dětí hlídala.moc za všechno Janinko a ostatní děláte .Velké díky

  1. Zdravím Marie,

   vysvětloval jsem to již výše, autor dopisu, američan skor 70 let, má právo se v této době takto vyjadřovat. Má náš obdiv a respekt. Pracuje každý den od rána do noci, opravdu má právo upustit páru na základě toho, co všechno ví a co připravujeme.

   Takže si to neberte tolik k srdci, že se Vám kvůli našemu dopisu někdo směje, nebo že Vám dokonce nadává, a věřte – že buď je to z hlouposti takto na Vás reagujícího člověka, a pak s tím stejně nic neuděláte, a to i kdyby byl dopis napsaný svatým písmem. A pokud je to o tom, že potrefená husa se ozve – tak je to super, a naopak byste měla být hrdá na takový zásah. Zbývá nevědomost – tam to potřebuje pár takových dopisů a ono se to brzy otočí…. Málokdo si totiž uvědomuje, že emoce i negativní dělají nepozorovaně to, co mají dělat… (probouzí)….

 7. Prosím vás, sežeňte si profesionálního překladatele. Souhlasím s názory výše – nepřesnost překladu způsobuje, že je text v určitých bodech buď nesrozumitelný, nebo dokonce překroucený do úplně jiného významu. Vůbec se nedivím, že vám na to oslovení nereagují, protože s touto úrovní překladu to vypadá jak výplod chorého mozku. A je to škoda, protože téma je natolik důležité, že pohřbít ho tímto způsobem zavání sabotáží.

  1. Můžete být prosím konkrétní jakou nepřesnost překladu chorého mozku máte na mysli? Já myslím, že jste originál asi ani neviděla…
   Ta sabotáž by mě opravdu zajímala …. 🙂

 8. Ahoj,
  děkuji za text. Vyhovuje mi obsah, forma, délka i expresivní výrazy. Akorát překlad je v pár případech nepřehledný, ale to nevadí. Mohla bych požádat o zaslání odkazu na minulý dopis? Chci se taky zeptat na spoustu věcí. Zeptám se aspoň na tyto: 1) Co je tedy příčnou těch krevních sraženin? 2) Kdo je autorem dopisu? 3) Dr. Fuellmich se ptá, jestli nesbírají naši DNA „otisky prstů“. K čemu by někomu byla znalost DNA obyvatel? Mohlo by to souviset s tímto? „Odmítli jsme být odsunuti k výrobě pouze biologických nano zbraní a geneticky specifických zbraní a přesunuli jsme společnost do Evropy v červnu 2006.“

  Děkuji

 9. Dobrý den všem probuzeným.
  Lidičky nekoukejte na to, jak je to napsáné. DŮLEŽITÝ je obsah!!! Vše máte bez práce a pod nos na zlatém podnose. Představte si, co to stálo vše práce a času. Oni to dělají pro ostatní a není to jejich zaměstnání. Co jste pro to udělali vy, jak jste pomohli? Tady jde už o životy a zdraví!!! Je potřeba, aby se už národ spojil a nenechal se obelhávat a manipulovat. Stačí jen tak málo. Přestat je poslouchat. Nás je přes 10 000 000 a jich jen kolem 300-400? Všechny nás zavřít a pokutovat nemohou. Proč slon poslouchá blechu, která ho akorát otravuje a vysává? Může ji zašlápnout. Vláda si nezaslouží milá slova a tahle byla ještě dost mírná. Jsou to vlastizrádci, podvodníci, kriminálníci, prostě gauneři. Zaprodali svůj ( u Babiše asi ne, ten je slovák) NÁROD. Nakupují testy a vakcíny které nechceme. Testování denně stojí moc peněz a oni z toho mají užitek. Komu parří laboratoře? Od koho nakupují testy a zdravotnický materiál? Kolik dělají cyklů? Radši se ptejte. KULOVÝ BLESKU velké díky.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *