Stížnost Radě České televize

STÁHNOUT STÍŽNOST VE WORD DOKUMENTU

Nejste tak jako my spokojeni se zpravodajstvím České televize? Platíte poplatky za televizor – tedy defacto Českou televizi za její pravdivé a vyvážené zpravodajství, na které se máme spoléhat? Připravili jsme pro Vás stížnost – pokud s jejím obsahem souhlasíte – můžete vyplnit své detaily, a odeslat e-mailem rovnou Radě ČT. Pokud máte možnost vytisknout, podepsat a oskenovat = SUPER, udělejte to. Pokud nemáte možnost vytisknout, podepsat a oskenovat odešlete s následující informací: Vážení, z důvodu nouzového stavu nemám možnost svoji stížnost doma vytisknout, a svojí rukou podepsat. Stejně tak členové mé domácnosti. E-mailovou komunikaci volím, protože je zdarma, nemusím na poštu a riskovat tak zdravotní problémy díky roušce, kterou tak bezmezně Česká televize jako svojí všespásnou modlu propaguje. Za svoji X člennou rodinu Jméno Příjmení, adresa, a variabilní symbol poplatníka ČT (Do kopie prosím dejte )

1) Buďte si jistí, že jste poplatníkem ČT a máte vše uhrazeno
2) Přečtěte si celý text STÍŽNOSTI
3) Obsah STÍŽNOSTI můžete změnit, pak Vás ale poprosíme o odebrání našeho loga (jedině tak, bude zřejmé, že je to Váš text stížnosti odlišný od našeho vzoru a nedávejte nás prosím do kopie)
4) Pokud odesíláte naše znění – nahraďte prosím nahoře i dole žlutě podbarvená XXXX Vašimi osobními údaji, nebo danou část odstraňte (členové domácnosti) – pokud chcete, dejte nás do kopie, nebo nám dejte vědět, že jste odeslali – nebudeme jakkoli nakládat s Vašimi údaji, slouží jen pro přehled a zveřejňování anonymizovaného počtu odeslaných stížností
5) Nejlépe odeslat stížnost do 8.12.2020 (9.12.2020 je zasedání Rady ČT)

ZNĚNÍ STÍŽNOSTI

Rada České televize                                                                                           Tuto stížnost inicioval a podporuje:
Kavčí hory
140 70, Praha 4

Praha, 24.11.2020

STÍŽNOST NA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČESKÉ TELEVIZE

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX, v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, se obracím na Radu ČT se stížností na generálního ředitele ČT

 • Ing. Petra Dvořáka, MBA, narozeného dne 7. září 1964, v Českých Budějovicích, 8. generálního ředitele České televize, úřadujícího ve funkci generálního ředitele České televize od: 1. října 2011

z důvodu, že Česká televize soustavně porušovala a soustavně nadále porušuje své zákonné poslání s ohledem na poskytování „služeb veřejnosti České republiky“:

 • Zpravodajství, publicistika a dokumentaristika NEPOSKYTUJE objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů:
  • Jedná se tak o NEČINNOST generálního ředitele ČT, který je zodpovědný za bezvadné fungování veřejné služby financované velkou měrou z našich finančních prostředků, zejména je zodpovědný za objektivní ověřené a ve svém celku vyvážené podávání všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.
  • Anebo se tak děje naopak díky jeho přímé ČINNOSTI, pokynům a působením na redakce zpravodajství, publicistiky a dokumentaristiky ve funkci generálního ředitele ČT – což externě neumím, a ani nemohu posoudit a je potřeba to okamžitě a nezávisle prověřit.
  • Jediné, co mohu a umím posoudit, je fakt, že Česká televize v oblasti zpravodajství, publicistiky a dokumentaristiky poskytuje naprosto LŽIVÉ, NEVYVÁŽENÉ, a ZAVÁDĚJÍCÍ informace a napomáhá tak k OSLABOVÁNÍ demokratických principů, nejen u nás, ale i ve světě.
 • Vzhledem k výše uvedeným závažným proviněním, o kterých již nyní naprosto nemám pochyb, upozorňuji také na skutečnost, že významnou měrou v ovlivňování práce redaktorů mohou být paradoxně i výše jejich platů, které mohou být vysoce nad celostátním průměrem, a na druhou stranu na místo jejich absolutní nezávislosti, svobody slova a občanské integrity, může pak případná ztráta zaměstnání (tj. ztráta nadstandardně dobře placené práce a zisk odměn) působit proti samotným ZÁKONEM STANOVENÝM zájmům poskytovat občanům ČR objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Je mi známo, že historicky již požadavky na zveřejnění platů moderátorů dalších zaměstnanců a externích pracovníků zazněly, a že generální ředitel ČT řekl, že Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších zaměstnanců České televize. Generální ředitel ČT obhajoval dále nezveřejňování některých smluv tím, že jde o „dohodu obou dvou stran“ a „obchodní tajemství.” Osobně nemám problém s nadstandardním platovým ohodnocením kohokoli z ČT, z důvodu absolutní nezávislosti a poskytování opravdu vyváženého a objektivního zpravodajství. Mám s tím samozřejmě ale OBROVSKÝ PROBLÉM, pokud Česká televize NEFUNGUJE jako nezávislá instituce a pojistka demokratických principů, což se naprosto neděje, a to obzvláště v době uměle a mediálně účelově a globalisty vyvolané pandemie, Česká televize ve své funkci na plné čáře ABSOLUTNĚ SELHALA.

O d ů v o d n ě n í

 • ČT doslova LŽIVĚ informuje o volbách prezidenta USA
  • Prezident USA ještě není zcela znám, a to zejména kvůli rozsáhlým volebním podvodům, a to ať již samotným podvodům s hlasovacími lístky, softwarem na sčítání volebních hlasů – tzv. automatizovaným přesměrováváním hlasů ve prospěch demokratického kandidáta Joe Bidena, zneužitým korespondenčním hlasováním – tj. vysokým počtem hlasů pro Joe Bidena tzv. ze záhrobí (mrtvých občanů), a tzv. hlasy občanů jejich jménem za svobodna apod.
  • Zcela vědomě a zcela účelově nadržuje zločineckému kandidátovi Joe Bidenovi za demokratickou stranu, neinformuje o jeho korupčních skandálech a pedofilních sklonech, a to jak jeho samotného, tak i jeho syna, nemluvě o penězích / úplatcích a jejich obchodních aktivitách s Čínou.
  • Zcela vědomě a zcela účelově naopak zesměšňuje republikánského kandidáta Donalda Trumpa, který hájí zájmy občanů USA a staví je nad zájmy globalistů, jimi ovlivňovaných médií a bohatých globálních technologických firem
  • Zcela vědomě a zcela účelově naopak dále zesměšňuje právní tým Donalda Trumpa, který se snaží prokázat veškeré machinace – toto opravdu není úloha České televize.
  • Česká televize by k těmto ožehavým tématům na rozdíl od privátních televizí prosazujících své zájmy a zájmy svých klientů měla přistupovat neutrálně, vyváženě a objektivně, což rozhodně nečiní!!!
 • ČT opět naprosto LŽIVĚ informuje o dění v Bělorusku.
  • Jak je možné, že se nemedializují a neprošetřují tak velké kauzy jako je podplácení národních vlád WHO (Světovou zdravotnickou organizací) na které upozornil nejen prezident Běloruska pan Lukašenko?
  • Jak je možné, že se na základě toho Česká televize investigativně nezabývá tématem samotného financování WHO, CDC?
 • ČT dále soustavně a naprosto LŽIVĚ informuje o dění na Slovensku.
  • Jak je možné, že se nemedializují a neprošetřují tak velké kauzy jako je údajné dobrovolné testování proti koronaviru, kdy naši bratři a sestry jsou pod pohrůžkami zákazu cestování (objevuje se pomalu i u nás), zákazu nakupování, zákazu vstupu do zaměstnání, možným vystěhováním doslova VYDÍRÁNÍ k účasti na plošném testování, kdy se vše děje v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod?!
  • Jak je možné, že ČT nás úplně v klidu informuje o tom, že Evropská komise již dva roky připravuje projekt CESTOVNÍCH OČKOVACÍCH PRŮKAZŮ, z něhož je logicky jasné, že celá PANDEMIE COVID-19 je uměle mediálně a politicky vyvolána a předem připravena, namísto toho, aby se tvrdě a nekompromisně medializovalo skandální zjištění, že k takové věci za bílého dne a tiché podpory České televize vůbec dochází?! Z jakého důvodu?! Jaký mandát a od koho Česká televize má na to, aby takto zcela vědomě porušovala zákon, který jí přímo nařizuje a ukládá, jak má pracovat s informacemi v rámci poskytování nezávislého, kvalitního a objektivního zpravodajství?!
  • Jak je možné, že ČT neinformuje o nákupu pochybných testů pro plošné testování na Slovensku, bez atestů a schválení jejich použití v Evropské Unii.
 • ČT šíří a podporuje globalistickou, politicko – farmaceutickou koronavirovou pandemickou propagandu, jejíž šíření je samo o sobě v rozporu se zákonem o zřízení České televize jako veřejné služby. Dále se šířením zpráv s ohledem na počty úmrtí v ČR na onemocnění COVID-19, podílí na šíření poplašné zprávy, což je pro změnu v rozporu s trestím zákoníkem, a navíc se tak děje za doby nouzového stavu, kdy platí za porušování trestního zákoníku daleko tvrdší tresty. ČT se investigativně absolutně nezabývá tématem možného zneužití pandemie pro naplnění politických a obchodních cílů, které na samotném počátku „pandemie“ byly pravda velmi neurčité, a logicky v té době tak nebylo moudré, potřebné a ani žádoucí přilévat olej do ohně. Bylo nutné naopak sjednocovat národ, a edukovat jej v tom, co bylo podle nejlepšího vědomí a svědomí potřeba. Na druhou stranu, informací je v současné době již více než dost, a jsou sami o sobě více než alarmující! A Česká televize stále NEČINNÍ a NEINFORMUJE objektivně, správně a ani důvěryhodně!
  • Došlo ke zneužití státní moci s ohledem na vyhlášení PANDEMIE?! Je tu skutečně nějaká PANDEMIE?!
  • Došlo ke zneužití státní moci s ohledem na vydaná plošná opatření?!
  • Došlo ke zneužití státní moci s ohledem na nedostatečná zdůvodnění plošných opatření, zákazů podnikání a karanténních opatření?!
  • Došlo ke zneužití státní moci s ohledem na statistická číslo počtů pozitivní případů?! Je PCR test a jeho vyhodnocení spolehlivým a průkazným nástrojem k tomu, aby vláda v ČR mohla požadovat a vyhlásit stav nouze či jeho prodloužení?! Aby vláda ČR mohla prosazovat změny ústavních zákonů a zejména ústavního zákonu o bezpečnosti?!
  • Obsahují PCR testy a antigenní testy jakékoli nanotechnologie, nebezpečné látky nebo nedej bože samotný virus?! Proč na Břeclavsku po testování v malém domově seniorů zemřelo údajně 18 seniorů?!
  • Jak efektivně bylo naloženo s finančními prostředky?! Nejsou porušována naše lidská a občanská práva a svobody?!
  • Co se týče zveřejňovaných počtů úmrtí s onemocněním Covid-19 – beru to jako naprosto skandální šíření poplašné zprávy ze strany České televize, ta naopak musí poskytovat v souladu se zákonem výhradně ověřené a nezávislými odborníky kontrolované informace, a to obzvlášť pokud se jedná o takto citlivé informace. Žádný subjekt ani jiná kompetentní osoba v ČR nechce sdělit počet zemřelých osob zatříděných pod kategorii U07.1 a pod U07.2, což je označení pro Covid-19 laboratorně prokázaný či neprokázaný! Pozor! Ani samotné takovéto rozlišení však není všeříkající, dokud nám nebudou z jasných pitevních zpráv patologů známi zcela jasné příčiny, na základě kterých, k úmrtím daných osob došlo. Je tak aktuálně uváděno pouze NEÚMĚRNĚ vysoké číslo 7.000 úmrtí, které je tak naprosto zavádějící, a plní pouze účel vyvolávat strach a paniku v zemi, a ospravedlňovat zaváděná karanténní a ekonomická opatření. Navíc, toto číslo samo o sobě v porovnání s rizikem úmrtí na další možná onemocnění jako je např. rakovina, má toto onemocnění daleko nižší úmrtnost, bohužel však daleko větší mediální a účelovou pozornost.
  • Česká televize by měla ihned po ÚZIS požadovat sdělení počtu zemřelých osob zařazených pod kategorie U07.1 a pod U07.2 výhradně jako dvě individuální statistické datové řady od počátku evidence k dnešnímu dni (nejlépe po měsících, či týdnech), od doby, kdy WHO toto členění vyhradila pro kódování onemocnění COVID-19 (dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10: U07.1 COVID‑19 a U07.2 COVID‑19). Český statistický úřad odkazuje na ÚZIS. Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (a to metodou PCR, kterou v Portugalsku i v Německu již místní soudy označily jako metodu manipulativní a nepřesnou, a navíc samotným vynálezcem PCR testů není metoda PCR testů určena pro diagnostické účely onemocnění COVID-19) bez ohledu na to, jaké byly skutečné příčiny jejich úmrtí, stejně tak je s ohledem na jediný hystericky proklamovaný problém „přetížení zdravotního systému“ uvádět zda k úmrtí došlo v rámci hospitalizace v nemocnici či mimo ni. V souvislosti s tím je také potřeba otevřeně řešit problém celkových kapacit přístrojů a jednotek intenzivní péče v rámci ČR na počet obyvatel – jsou tyto kapacity opravdu dostatečné? Například přístroje ECMO používané jako podpora nejvážnějších případů, tzv. plicní řízení – v ČR jich máme jen 80?! Kvůli tomu tady omezujeme ekonomiku a chudneme a zaděláváme si na daleko větší problémy a dluhovou past pro všechny?!
 • ČT dále LŽIVĚ informuje a ve většině případů NEINFORMUJE raději vůbec o masivních stávkách proti koronavirovým opatřením u nás, v Německu, v Evropě, ale i ve světě.
  • Poklidné demonstrace občanů, kteří nesouhlasí s vládními opatřeními v boji proti koronaviru ČT naprosto nehorázně vydávala na začátku za demonstrace extrémistů a pouličních či fotbalových chuligánů.
  • Zamlčováním všech těchto i výše uvedených informací a jejich chybnou a zřejmě i úmyslnou interpretací se ČT dopouští vlastizrady na celém českém národu, protože i malé dítě ví, že aby se mohli lidé kvalitně rozhodovat a zejména účinně bránit, a chránit svá lidská a občanská práva, musí někdo bít na poplach a podávat pravdivé informace o tom, co se v České republice, ale i ve světě děje.
 • ČT se oproti tomu, jak se s velkou vervou věnuje pandemii koronaviru, vůbec NEVĚNUJE problematice tzv. velkého resetu, omezování hotovosti, čipování, ovládání lidí EMF signály, neuralinkem, totální kontroly populace, budováním robotické policie a armády, agendou 21, agendou 2025, agendou 2030 a v neposlední řadě také kauzou tzv. domnělé záchrany planety, v souvislosti s domněle vysokými „emisemi“ CO2.
  • Tento životodárný plyn, u kterého nemáme na jeho vznik z více jak 96 % jakoukoli kontrolu, protože je produkován právě v takové míře zcela přírodními procesy, a tedy naprosto nezávisle na činnosti lidské populace.
  • A tak se boj proti CO2 stal bohužel jen pro malé procento lidí z nás, kteří se nad touto problematikou ještě umíme trochu zamyslet, měřítkem debility a korupce dnešní společnosti, kdy firmy jsou ochotné obchodovat s emisními povolenkami (což by dávalo smysl u zcela jiných spalinových plynů znečišťujících naše ovzduší) u plynu, který je hlavní potravou pro stromy a rostliny, které pro nás všechny generují kyslík.
  • Nad to vše skupina lidí bojující proti CO2 by ráda k tomu všemu ještě zachránila planetu kvůli nadměrné produkci CO2 údajnou nadměrnou lidskou činností, v čele s Billem Gatesem. Ten tvrdí, že planeta již podle odborníků nemá čas ke své záchraně a musíme jednat urychleně. Dále také tvrdí v souvislosti s tímto tématem, že pokud se na vakcínách odvede dobrá práce, velikost populace lze snížit o 10 až 15 %. ČT tak absolutně zaostává v investigativní žurnalistice jak u Gatesových aktivit, Sorösových aktivit tak u osvěty a kritického zkoumání výše zmiňovaných agend Spojených národů, Světové zdravotnické organizace, Světového ekonomického fóra, a například ve veřejném zájmu zjišťováním toho, za jakých podmínek nám Evropská komise prostřednictvím mezinárodního měnového fondu poskytuje nejrůznější koronavirové finanční „pomoci“.
  • Za další významnou bohulibou akci považují snížení spotřeby průmyslově vyráběného masa a přechod na geneticky modifikovanou proteinovou stravu. Ano, když nebude co jíst, a nebude práce, a přežijeme to všechno nějak, nic jiného nám asi nezbyde.

Pokud lidé v ČT nechtějí bojovat za naše práva, pak my občané ČR, budeme od Nového roku stejně účinně blokovat naše platby za poskytovanou veřejnou službu, která je ABSOLUTNĚ nedbá na naši ochranu, kvalitní informace a chová se svým zpravodajstvím, investigativní publicistikou a dokumentaristikou tak, že lidová tvořivost zcela zaslouženě již dosáhla pomyslného Mount Everestu.

Naopak samotná ČT žije ve své úzkoprsé bublině, která je jen několik okamžiků před prasknutím, a snaží se spasit národ následujícími proklamacemi, které budou jednou, a možná již bohužel velmi pozdě pro smích, nebo pro pláč celé české veřejnosti.

 • POŽADUJI, aby Rada ČT neprodleně učinila takové kroky, které by napravily výše zmíněné nedostatky, a bylo mi poskytováno objektivní, vyvážené, a především nezávislé zpravodajství, věrné obrazu geopolitické i domácí scény bez účasti vlivu a protěžování zájmových skupin.
 • POŽADUJI, a to vzhledem k závažnosti tohoto počínání, okamžité odvolání z funkce generálního ředitele České televize pana Ing. Petra Dvořáka, MBA
 • POŽADUJI, aby při prokázání výše uvedeného byla udělena panu Ing. Petrovi Dvořákovi, MBA pokuta, ve stejné výši, v jaké byl jeho poslední BONUS za „dobře odvedenou práci“ = z mého pohledu se jedná o naprosté mediální a zpravodajské fiasko.
 • POŽADUJI, aby Česká televize zveřejnila platy moderátorů, dalších zaměstnanců a externích pracovníků s informací, že my Češi jsme již připraveni na to, abychom znali platy moderátorů a dalších zaměstnanců České televize, které pro nás odvádí tak nekvalitní práci.
 • POŽADUJI, aby Rada Česká televize řešila moji stížnost okamžitě již na plánovaném zasedání Rady ČT dne 9.12.2020, protože nesnese odkladu a sjednala okamžitou nápravu neutěšeného stavu zpravodajství, investigativní publicistiky a dokumentaristiky, pokud možno ještě mnohem dříve. A také, aby zveřejnila platy moderátorů, dalších zaměstnanců a externích pracovníků, pokud je generální ředitel ČT nebude chtít zveřejnit, či již bude Radou ČT pro svá pochybení odvolán.

Podpis poplatníka České televize: variabilní symbol XXXXXXXXXX

Jméno a Příjmení
Ulice číslo, PSČ Město/Obec
Datum narození

Ke stížnosti se připojují další členové stejné domácnosti starší 18 ti let:
Jméno a Příjmení, Datum narození
Jméno a Příjmení, Datum narození
Jméno a Příjmení, Datum narození

STÁHNOUT STÍŽNOST VE WORD DOKUMENTU

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *