Kulová revoluce: Volební desatero

Pro voliče máme doporučení v podobě následujících deseti bodů.

1. Nevolte parlamentní strany. Dejte jim VELKÝ KULOVÝ.

2. Volte osobnost, které věříte.Vyřiďte si klidně volební průkaz, zakroužkujte svého kandidáta.

3. Nevěřte volebním průzkumům.Je to účinný nástroj na ovlivňování veřejného mínění.

4. Rozhodně jděte k volbám.Máme pochopení pro aktivity typu, nechoďte k volbám, nepodporujte tak tento systém, ale to není informace, se kterou pracuje většinová společnost, což ve výsledku ublíží nám všem. Jděte k volbám.

5. Mluvte s lidmi kolem sebe.Ve svém okolí řekněte alespoň deseti lidem o KULOVÉ REVOLUCI, a poproste je, ať udělají totéž. Pokud z neparlamentních stran fandíte Volnému bloku – podpořte jej.

6. Jděte volit až druhý den.Nechceme být paranoidní, ale logicky to dává daleko větší jistotu, že nedojde přes noc k manipulaci s volebními lístky.

7. Účast ve volebních komisích je nutná.Ideálním účastníkem volební komise letošních voleb je očkovaný i neočkovaný rodinný příslušník, který prozřel, že jej politici podvedli, a pak samozřejmě ti, kteří vydrží sedět dva dny s rouškou a případně si donesou test. Spojte se jako rodina. Totalita nám všem klepe na dveře.

8. Zjednodušte si zase život.Nedopusťte, aby si Vás současné parlamentní „slibotechny“ (parlamentní strany) omotaly kolem prstu. Fungují na principu, slibem nezarmoutíš.

9. Sledujte, co se děje ve světě.Co se děje jinde ve světě, bude za chvíli i u nás. Celý svět je na nohou. Všude se masově demonstruje a protestuje! Proč o tom v televizi neslyšíme?

10. Účinný lék existuje.Jen je potřeba se nebát a postavit se klidně a pokojně na odpor. Experimentovat by se nemělo ani na zvířatech, ani na lidech a už vůbec ne na bezbranných dětech!

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *