Rozdílnost šarží vakcín C19 jako důkaz jejich toxicity a podvodu (2. část)

Druhou část CZ prezentace v PDF ke stažení ZDE

1.

1. V prezentaci dále pokračuje Craig Paadekooper. Stejně tak jako mnoho dalším lidem v mém okolí, mi přišlo velmi podezřelé, že UK vláda nedovolila jakékoli použití jiné alternativní léčby než bezhlavé prosazování na rychlo vyvíjených vakcín. Když jsem k tomu viděl, že z mého pohledu dochází k vysokým počtům úmrtím již v lednu na samotném začátku očkování uvědomil jsem si, že dochází k něčemu hroznému a rozhodl jsem se odcestovat ze země, a odletěl jsem do Afriky. Jsem v Africe rok a dva měsíce a nevrátím se do UK do té doby, dokud se to nevyřeší. Viděl jsem osobně dostatek důkazů na to, abych věděl, že je zde úmysl poškodit zdraví. Úmysl je v tomto případě příčinou souvislostí. Vláda se vůbec nesnažila vyšetřovat příčiny těchto úmrtí, vše marginalizovala, vytvářela obrovský tlak na běžné občany, zastrašovala je. Prověřil jsem tedy na samotném začátku prvních 456 úmrtí ze systému VAERS.

2.

2. Tvrdí se, že šlo o úmrtí velmi starých lidí, kteří se tak jako tak chýlili ke konci svého života, a v důsledku toho jejich smrt neměla nic společného s očkováním, které obdrželi. Pokud jejich úmrtí zcela nesouvisí s vakcínou, mělo by být datum jejich úmrtí zcela náhodně rozvrstveno vzhledem k jejich datu očkování. Kolem data očkování by tak nemělo docházet k žádnému nadměrnému shlukování úmrtí.     

3.

3. Když jsem si seřadil data úmrtí s ohledem na datum očkování je zde vidět jasná příčinná souvislost úmrtí krátkou dobu po očkování. Navíc je vidět, jak tendence je spíše sestupná, a je také vidět, jak k největšímu počtu úmrtí dochází právě v prvních dnech po očkování.

4.

4. 28. února 2021 byla zveřejněna analýza od Pfizeru, kdy popisovali na 42.000 nežádoucích účinků od prosince 2020 do února 2021, tedy jen za dobu prvních 90 dnů. 

5.

5. Tyto vážné nežádoucí účinky mluví sami za sebe. Pokud vezmeme v úvahu median doby výskytu těchto komplikací, ukazuje nám to zcela zřetelně příčinou souvislost s očkováním.

6.

6. Zjistili jsme, že doba projevu nežádoucích účinků se liší. Sasha na to má docela logickou a pochopitelnou teorii, kdy třeba v Belgii, kde se očkovací látky připravují, jsou zřejmě tyto uvedeny na trh podstatně rychleji než v ostatních zemích, kde se musí zohlednit doba transportu, a doba uvolnění očkovacích látek místními úřady, což defacto prodlužuje dobu použití od výroby očkovací látky, a po tuto dobu stále dochází k degradaci mRNA. Proto v Belgii je daleko více nežádoucích účinků, protože očkovací látka je daleko více čerstvá, a v jiných zemích s 3-4 týdenním zpožděním, s uvedením do oběhu naopak ztrácí na účinku, díky rychlé degradaci mRNA.

7.

7. Toto je graf, který vytvořil můj kolega Jason Morphett, britský vědec zabývající se analýzami dat a tyto grafy nám ukazují počty dní do úmrtí v závislosti na věku pro různé věkové kategorie. První věcí, kterou lze vidět z prvního grafu je, fakt, že po první dávce dochází k nejvíce úmrtím právě do 30 dní, a to v zásadě u všech věkových skupin. Také je zde vidět, že u lidí nad 50 let se úmrtí silněji projevují ještě v delším časovém horizontu. Je možné, že mladší lidé dokáží vyloučit toxin z těla díky funkčnímu metabolismu, zatímco u starších věkových kategorií toxin stále dělá svou práci. Pak tu máme druhý graf, který nám ukazuje situaci po druhé dávce. Tady je zcela zřetelnější dopad úmrtí na starší věkové kategorie, ba co více objevuje se nám zde výrazně silnější ještě druhý vrchol úmrtí, oproti tomu, jak to bylo v u první dávky. To prokazuje, že každá další dávka zvyšuje dramaticky možnost úmrtí právě v souvislosti s očkováním.

8.

8. Další graf to vše ukazuje ještě více zřetelně. Dokonce se na nás obrátil jeden lékař, který s ohledem na tvorbu nežádoucích účinků vysledoval tuto zajímavost: pokud dostanete očkování do levé paže = pravděpodobně budete bojovat o svůj život s problémem typu myokarditida, protože se tak děje opravdu blízko a “téměř na cestě” přímo k srdci.  Pokud jste prý dostali očkování do pravé paže = s největší pravděpodobností budete bojovat se všemi ostatními „problémy“ této rádoby nové moderní “medicíny” a to navíc s mírně vyšším počtem úmrtí v této skupině. Jak vidíte i zde je velmi výrazný druhý vrchol počtu úmrtí opět u osob jen nad 50 let.

9.

9. To, co jsem zde udělal je graf, přehled úmrtí v roce 2021 po očkování, bez ohledu na datum očkování. První vrchol úmrtí byl zcela jistě způsoben zaváděním vakcín v lednu, únoru a březnu. Domnívali jsme se, že druhý vrchol byl způsobený v srpnu a v září zaváděním boosterů, ale mýlili jsme se. S největší pravděpodobností jde totiž o druhý vrchol tzv. odloženého úmrtí, který byl patrný na předchozích grafech u věkové skupiny nad 50 let.

10.

10. Chtěl jsem zjistit, zda druhý vrchol tvoří opožděná úmrtí na vakcíny nasazené v lednu, únoru a březnu. Abych to zjistil, udělal jsem druhý graf, kde jsem odstranil všechna úmrtí delší než 100 dní po očkování – chtěl jsem zjistit, zda druhý vrchol zmizel. Ten zmizel, což ukazuje, že druhý vrchol je tvořen opožděnými úmrtími v prvních měsících zavádění. Nyní tedy máme soubor dat pro druhý vrchol a můžeme zjistit, na co zemřeli, abychom mohli určit dlouhodobé účinky vakcíny.

11.

11. Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme spolupráci policii, odborníkům a právníkům. O dalších analýzách Vás budeme průběžně informovat.

Originál prezentace v PDF v angličtině najdete ZDE

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *