Otevřený dopis k PRO-Libertate v souvislosti s výzvou za zrušení povinných poplatků za Českou televizi

Vážené PRO-Libertate, 

Vážená paní Mgr. Aleno Maršálková, 

Vážený pane JUDr. Tomáši Nielsene, 

reagujeme na Vaše poslední aktivity a oficiální veřejná prohlášení, a rádi bychom si s Vámi ujasnili Vámi vznesené výzvy směrem k občanské veřejnosti tak, aby nedošlo k nedorozumění, a zejména ke škodám na majetku všech občanů ČR. 

V posledních dnech jsme zaznamenali Vaši výzvu ohledně naší veřejnoprávní televize – resp. Výzvu za zrušení poplatků za tuto službu. 

Zdroj: www.prolibertate.cz/peticeCT

Vybíráme z Vašeho textu, čeho chcete dosáhnout, kromě otevření široké diskuze nad činností České televize:

 • Aby za vysílání České televize platili jen ti, kdo si ho objednají

 • Aby Česká televize ztratila status televize veřejné služby

 • Aby Česká televize přestala být zvýhodňována proti komerčním televizím

Souhlasíme s tím, že ČT neplní roli veřejné služby. Fatálně selhala, a ztratila naši důvěru. 

Souhlasíme i s tím, že novela zákona o  České televizi a televizních poplatcích je principiálně špatná a neměla by Parlamentem, Senátem a ani podpisem Prezidenta projít a vejít v účinnost. 

Česká televize je naše – nás všech občanů České republiky a jednoduchou pravdou je, že zrušením poplatků, tak jak požadujete, nás občany o Českou televizi v konečném důsledku pouze připravíte. 

Veškerý její majetek by byl následně zprivatizován, zisk z prodeje ČT by si rozebrali politici, jako tomu bylo u všech dalších prodejů našich národních majetků (vodárny, elektrárny, teplárny atd.). Vždy se jednalo o prodeje pro naše “dobro”. Temelín byla dle politiků černá díra na investice, a změnou právní formy a částečnou privatizací jsme si měli zajistit levnou elektřinu. Jaká je reálná situace dnes vidíme na vlastní oči. 

Sekundárním efektem, který by prodej / privatizace ČT měla, by byl fakt, že by si lidé nemohli prosadit propuštění a potrestání jak celého vedení ČT, redakce zpravodajství, moderátorů i redakce publicistiky a dalších. Tito lidé by měli nést v první řadě trestně právní odpovědnost a nikoli jim prodejem / privatizací ČT zajistit teplá místa v budoucí komerční televizi, kde by se tak stali naopak významným a cenným “mobiliářem”. 

Důrazně opakujeme: Česká televize je naše. Stejně tak jako Česká pošta, Český rozhlas a mnoho dalších podniků. 

Cesta, která je dle našeho názoru správná: 

 •  Aby Česká televize ztratila status televize veřejné služby a stala se z ní Česká televize se statusem zcela nezávislé občanské televize. Nezávislé na politicích, nezávislé na korporacích, nezávislé na úřednících, ale naopak silně závislé na občanech ČR, vyváženosti, nezaujatosti, názorové neutralitě. 
 •  Aby Česká televize zveřejnila platy všech kmenových a externích zaměstnanců za svoji existenci od roku 1989 do roku 2023. 
 •  Aby Česká televize zveřejnila počty kmenových a externích zaměstnanců. 
 •  Aby Česká televize zveřejnila detailní příjmy a výdaje v rámci svého hospodaření. 
 •  Aby Česká televize měla v budoucnosti silně pro-transparentní otevřené hospodaření. 
 •  Aby Česká televize okamžitě snížila platy svých zaměstnanců, na reálnou úroveň. 
 •  Aby Česká televize propustila zaměstnance, své vedení ČT, a vedení dalších redakcí bez odměn a odstupného. A to těch, kteří se podíleli či byli odpovědní za šíření politické propagandy a jediného správného názoru za Covidu, v konfliktu o Ukrajině, v konfliktu Izrael – Hamás, který zejména dolehl na obyčejné občany a děti v Palestině (dnešní pásmo Gaza) a mnoha dalších fatálních přešlapů. A to včetně všech mezinárodních zpravodajů a reportérů. Všichni musí nést důsledky svého protiprávního jednání – za zneužití pravomocí, v rámci svého vlivu či jen jednoduše pro své mlčení.
 •  Aby Česká televize zveřejnila veškerý svůj majetek. 
 •  Aby Česká televize zveřejnila veškeré náklady na jednotlivé pořady.
 •  Aby Česká televize okamžitě zastavila pořady pro děti podporující inkluzi, změnu pohlaví a LGBTQ+
 • Aby Česká televize změnila svůj program, stala se hlídacím psem ve prospěch občanské společnosti, informovala o naplňování moci služebné a to jak státních úředníků, politiků a  bezpečnostních složek státu. 

Výčet toho, co by se mělo změnit v rámci veřejnoprávní televize není konečný a samozřejmě potřebuje veřejnou celospolečenskou i odbornou diskuzi včetně zhodnocení dopadů do autorských práv, licenčních poplatků, nových technologií apod. 

Vše výše uvedené se vztahuje i na veřejnoprávní rozhlas. 

Musíme stejně tak uhlídat i Českou poštu, kterou zřejmě připravuje Vláda k privatizaci apod. 

K vystoupení paní Mgr. Aleny Maršálkové pro KTV: https://t.me/iktvmedia/3672

Jakkoli chápeme nutnost vypořádat s s minulostí měla by platit zásada začínat vždy od sebe. 

 •  Co mohlo a co neudělalo PRO Libertate? 
 •  Co by dnes udělalo jinak a lépe?
 •  Co by mělo PRO Libertate prioritně dělat? Jako občané nevnímáme, že by PRO Libertate na poli trestně právní odpovědnosti vyvíjelo dostatečné aktivity, které z titulu postavení právníků mohou účinně konat právě jen právníci. 
 •  Proč se nemluví také o fatálním selhání SPD v roli opozice?! 
 •  Proč PRO Libertate spolu se SMIS nespolupracuje s významnými a odvážnými osobnostmi jako byl např. poslanec Volný a poslanec Bojko?
 •  Co PRO Libertate udělalo pro jejich ochranu a podporu? 
 •  Proč by si lidé měli všechny informace ověřovat?! To jako lidem uložíme zákonem povinnost ověřovat si informace?!
 •  Jak se PRO Libertate vypořádalo s dodatky k mezinárodním zdravotnickým předpisům u kterých vyprší lhůta pro jejich odmítnutí dne 30.11.2023? 

Poznámka k problematice WHO: 

První snaha WHO o bezprecedentní posílení pravomocí WHO v rámci pandemií je prováděna pomocí změn tzv. dodatků k IHR International Health Regulations / Mezinárodních zdravotnických předpisů. Tímto se zabývá speciální skupina lidí, ale toto úsilí se překrývá ještě se snahou – druhým separátním pokusem vytvořit zcela novou mezinárodní dohodu. 

Druhým pokusem je tedy něco, čemu se dnes říká po všech možných různých již minulých označeních Proposed Negotiating Text for Pandemic Agreement / Navrhovaný text pro vyjednávání pandemické dohody (všichni se o tomto baví jako o Pandemické smlouvě) – kdy WHO vyjednává s tzv. inter-governmental negotiating body, to jsou šestičlenné týmy – a jsou to kanceláře WHO, která je má v šesti regionech po celém světě (Amerika, Afrika, Evropa, Asie atd.) a ti jsou rozdílní od té první šestičlenné skupiny lidí pracujících na dodatcích pro mezinárodní zdravotnické předpisy. A tyto dvě snahy tedy běží dá se říct paralelně. 

A pak je tu třetí důsledek, a to je ta pro národní státy nyní kritická fáze z pohledu časového, a legislativního dokončení celého procesu přijetí IHR dodatků národními státy. Protože jak WHA – Valné shromáždění WHO v průběhu času schvaluje jednotlivé dodatky k mezinárodním zdravotnickým předpisům, tak běží národním státům lhůta pro učinění toho, co je nyní pro všechny z nás nutné – tj. jejich odmítnutí. 

IHR dodatky, které již byly přijaty tzv. WHA (World Health Assembly / Valným Shromážděním WHO) dne 27.5.2022, tak u těchto dodatků platí tzv. konkludentní souhlas národních států tj. pokud do 18 ti měsíců od doby jejich schválení WHA, tj. doby kdy jednotlivé země na nové dodatky byly upozorněny, je vlády národních států neodmítnou, tak tyto automaticky vejdou v platnost a datum pro konec této lhůty je 30. listopad 2023. Vejdou tak v platnost a účinnost dnem 1.12.2023. Tzn. že je nutné, aby tyto dodatky schválené dne 27.5.2023 WHA byly naší vládou odmítnuty do 30.11.2023. 

Funguje to tak, jako byste měli 18 měsíců na vrácení zboží nakoupeného na internetu, kdy u nás běžně u zboží nakoupeného platí lhůta 14 dní (v tomto případě u IHR dodatků je ta lhůta 18 měsíců). Naše právo odstoupit od schváleného dodatku WHA v rámci implementace do IHR poté zaniká a musíme to “zboží”(ty IHR dodatky) již bezvýhradně plnit a akceptovat.

Jaký střet zájmu mají Vaši jednotliví právní zástupci. Existuje střet zajmu u někoho z Vás dvou? Jaký a v jakém rozsahu?

Velmi důrazně však nesouhlasíme s cíli toho, čeho chcete v rámci Vaši kampaně dosáhnout Vy jako PRO-Libertate.

A úplně poslední připomínka – paní Maršálková v rozhovoru požaduje od novinářů omluvu za označení antivaxer a dezolát tj. vůči těm, kteří byli označováni za dezinformátory. S tím samozřejmě máme svou osobní zkušenost, kdy projekt Otevři svou mysl byl hodnocen jako nejvýznamnější dezinformátorský web a David Formánek jako dezinformátor číslo jedna, ale také jsme s Davidem a Markem držiteli Covid bludného balvanu od spolku Sisyfosza rok 2020 (Radek Pech, David Formánek, MUDr. Marek Obrtel).. Ale neměli by se veřejnoprávní media, poslanci, politici a státní úředníci v první řadě také omluvit všem očkovaným? 

Budeme rádi za Vaši reakci, a hlavně rychlou akci směrem k WHO dodatkům. Zbývá jen několik málo dní. 

Radek Pech 

David Formánek 

Mgr. Milena Míčová 

MUDr. Marek Obrtel

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *