Otevřený dopis očkovacím centrům v ČR

Vážení pracovníci očkovacího Covid centra,

Vážení provozovatelé očkovacích Covid center,

obracíme se na Vás s velkou pokorou, v dobré víře a zároveň s obrovskou prosbou o zohlednění níže uvedených informací v rámci Vaší očkovací činnosti. Je nám jasné, že se jedná o informace, o kterých nemusíte mít povědomost.

Ať se zamýšlíme nad kterýmkoli problémem dnešní doby, vždycky narazíme na téma lidské odpovědnosti. Podle nás krize dnešního světa, je primárně krizí individuální lidské odpovědnosti za své vlastní činy, a tím nakonec i krizí lidské identity jako celku. Proto je nesmírně důležité rozhodovat se informovaně, vědomě a odpovědně. To však bez všech veřejně dostupných informací činit nelze.

Dne 20.11.2023 proběhl na půdě Parlamentu ČR seminář pod záštitou poslance Parlamentu ČR MUDr. Vladimíra Zlínského pod názvem: Současný pohled na vakcinaci proti onemocnění Covid-19 (celý 4 hodinový záznam ze semináře naleznete ZDE) – v příloze níže najdete velmi zkrácený přepis několika prvních řečníků.

Podotýkáme, že nejsme z SPD, a náš dopis nedoprovází žádný politický motiv. Jsme dobrovolná nezávislá občanská iniciativa, sledujeme vývoj Covid událostí po celém světě, a snažíme se přinášet informace těm, kteří by je pro své rozhodování z titulu své vlastní osobní odpovědnosti měli mít k dispozici. Nemůžeme Vám nařizovat to, jak se máte zachovat. Můžeme Vám jen pomoci dostat se k informacím tak, abyste je měli k dispozici pro své vlastní uvážené, vědomé, odpovědné a kvalifikované rozhodování, či pro případné dotazy směrem k nadřízeným, a měli tak vlastní, nikým neovlivněný úsudek.

Problém, který vnímáme jako velmi alarmující, je de-facto jen laciné nálepkování ze strany autorit, politiků a médií, chybějící diskuze, tabuizace témat nežádoucích účinků a všeobecná cenzura.

Pak zde máme po globálním Covid očkování nevysvětlitelnou globální nadúmrtnost, která je rozhodně významně vyšší jak 3,7 %. K tomu se objevil vznik předtím zcela nevídaných turbo-rakovin, lehčích i velmi vážných neurologických potíží, kardiologických problémů a pokles porodnosti.

Nepřijde Vám ani trochu divné, že kvůli smrtnosti viru SARS-COV-2 v domnělé výši 3,7 % se po celém světě spustila Covid hysterie, lock-downy, respirátory, karantény, testování, mediální cirkus a statistiky, ale výrazně vyšší nadúmrtnost již nikoho nezajímá?!

Poslechněte si prosím šesti minutovou výzvu polistopadového zakladatele Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, ředitele Úřadu vyšetřování ČR, a v letech 1993–1994 policejního Prezidenta Policie ČR pana Stanislava Novotného ZDE.

Děkujeme všem z Vás, kteří po vyhodnocení námi zaslaných informací COVID očkování k dnešnímu dni (de-facto ve vlastním zájmu) ukončíte.

Za iniciativu Kulový Blesk:

MUDr. Marek OBRTEL, lékař urgentní medicíny;

Mgr. Milena MÍČOVÁ, učitelka;

David FORMÁNEK, aktivista;

Radek PECH, aktivista;

Výzvu dále připodepsali:

Ing. Mgr. Pynelopi CIMPRICHOVÁ, farmaceutka, ekonomka;

MUDr. Jaroslava CHLUPOVÁ, ambulantní neurolog; zabývá se ve své ordinaci neurologickými poškozeními – následky mRNA Covid očkování;

MUDr. Kamil BĚRSKÝ, praktický lékař;

MUDr. Vladimíra BERANOVÁ NEZVALOVÁ, do 31.12.2021 vedoucí lékařka lůžek DOP, t.č. v záloze – odešla kvůli COVIDu ze zdravotnictví, vystoupila z ČLK; Mgr. Michaela KUBÁTOVÁ ŠPRYŇAROVÁ, speciální pedagožka a školní metodička sociálně patologických jevů; Bc. Eva PETERKOVÁ, zdravotní sestra;

PŘÍLOHA: Protože je samotný záznam 4 hodinový, v krátkých shrnutích Vám uvedeme základní diskutované informace několika prvních řečníků.

https://otevrisvoumysl.cz/soucasny-pohled-na-vakcinaci-covid-19-20-11-2023seminar-v-poslanecke-snemovne-cr/

Seminář zahájil Tomio Okamura, předseda SPD a mimo jiné sděluje časová stopa 00:00:00-00:09:30:

 • Očkovaní za svá zdravotní poškození v zásadě nedostali žádné finanční kompenzace, protože před očkováním podepsali souhlas.
 • Očkování a pandemie byla zátěžovým testem naší demokracie a velká část našeho státního systému naprosto selhala. Vláda a její ministři během pandemie naprosto bezostyšně lhali, zneužívali své pravomoci a zcela vědomě porušovali zákony a ústavní práva občanů této země.
 • Protiepidemická opatření byla činěna na politickou objednávku, či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin.
 • Na veřejnost prý unikla komunikace vysoko postavených úředníků MZČR, a je dokonce doložena snaha o utajení zápisů centrálního řídicího týmu, jehož součástí je i nejužší vedení resortu zdravotnictví.

Jako další mluvila právnička, dnes nezávislá senátorka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová (titul – nejlepší právník ve správním právu za rok 2019) časová stopa 00:09:30-00:19:40:

 • Od počátku byla porušována všechna ústavní práva. Pohybu, slova, důvěrnosti zdravotních informací. Nemohu přeci přehlížet to, že se porušují ústavní práva a mlčet.
 • Soudy podle Mgr. Hamplové obstály, a chránit si nezávislé soudnictví vnímá po těchto posledních třech letech jako x násobně důležité. Nikdy jí v životě nenapadlo, že budeme muset bránit základní práva, která máme v Ústavě. Dětem se odpíralo právo na vzdělání. Odpíralo se rodinám, aby se setkávaly. Případů by se dalo vyjmenovat stovky.
 • Musíme si uhájit suverenitu ČR, a že o těchto věcech budeme rozhodovat na půdě České republiky. Až se dozvíme ty pravé důvody. Co za tím bylo? Kdo za tím byl? Až se dozvíme pravdu o vakcínách a vyvodí se z toho důsledky, tak za to, co se dělo na území ČR musí někdo nést odpovědnost hmotnou, protože jsme miliardy doslova vyházeli oknem, a odpovědnost trestně právní. K tomu je zejména potřeba podpory co nejvíce občanů.

Dále pokračoval MUDr. Vladimír Zlínský (specialista ORL, Poslanec a zastupitel) časová stopa 00:19:40-00:28:40:

 • Pocítil povinnost uspořádat tento seminář na základě svých osobních zkušeností, a samozřejmě na základě informací od občanů, a od lékařů u kterých se koncentrují informace o nežádoucích následcích této mRNA vakcinace.
 • Nastává něco, co se v dějinách již několikrát opakovalo, a dochází k nesouladu objektivní reality tím, co nám tvrdí elity vědecké a politické.
 • Zcela bez obalu říká, že se jednalo o vakcinaci vynucenou, téměř povinnou a tlak na občany byl nesmírný. Je podle něho důležité znát odpovědi na následující otázky.
 • Jaká byla oprávněnost indikací u těhotných, mladých zdravých dětí?
 • Jestli byla skutečná potřeba je očkovat?
 • Jaká nakonec byla a je ochrana očkovaných, když nám byla slibována tečka za Covidem?
 • Jaký byl poměr nákladů, rizik a přínosů?
 • Co se týče problému se zdravotním stavem tak nám bude tvrzeno, že je to důsledek post Covidového syndromu, long Covidového syndromu, a kde čeho.

Dále pokračoval MUDr. Vladimír Čížek (angiolog – specialista na cévní onemocnění, soudní znalec, předseda multicentrické etické komise pro posuzování klinických studií) a ten si vzal na mušku dezinformace, které šířila samotná státní správa, média a politici časová stopa 00:28:40-00:44:45:

 • Řekl že, jedním z největších dezinformátorů bylo všeobecně ministerstvo zdravotnictví a státní správa, a uvedl několik příkladů dezinformací od politiků a státní správy:

❌ Očkovaný se nemůže nakazit. (tvrdil ministr Blatný)

✔️ Citoval výrok v rámci rozhovoru – přiznání, které poskytl lékař, politik a primátor doc. Bohuslav Svoboda: „To, že očkovaný může virus přenášet jsme věděli. Vláda to ale nepouštěla ven.

❌ „Ministerstvo nepočítá s očkováním dětí“, a za pouhých 13 dní na to oznámil, že „objednali 700.000 vakcín pro děti“. (ministr Vojtěch) Tato dezinformace platila pouhých 13 dní.

❌ Covid pas je dezinformace hlásalo (MZČR) na svých webových stránkách. Snahy o jeho zavedení stále neupadají.

❌ Covid očkování je prospěšnější než prodělání nemoci. Realita je přesně opačná.

❌ Kolektivní imunity lze dosáhnout jen očkováním. Požadavek byl na proočkování 60-70 % společnosti.

✔️ Říkali jsme, že každá z vakcín bude jinak účinná. ❌ Ministerstvo tvrdilo, že stejně účinné a stejně bezpečné budou všechny Covid vakcíny. Rozdíly v účinnosti nám jsou všem zřejmé.

❌ Politici proklamovali na počátku dobrovolnost očkování.

❌ Úřady a odborníci říkají že platforma mRNA je desítky let vyzkoušená technologie. Ano, pracovalo se na ní přes 30 let, ale nikdy nebyla použitá jako vakcína. Změnou definice pro vakcíny se tak z imunoterapie, kam mRNA Covid látka spadá, stala vakcínou.

👀 Upozornil na neetický a brutální výsměch marketingových specialistů MZČR směřovaný ke všem občanům, kdy jejich tzv. „Tečka za Covidem“ byla změněna na strategii „Jedna tečka za druhou“.

👀 Dr. Čížek dále spekuloval o tom, proč je takové Covidové ticho. Zřejmě jsou nežádoucí účinky daleko větší a častější, než nám bylo řečeno.

👀 Upozornil na fakt, že se objevila indicie, že firma Pfizer znala a zatajila informace o kontaminaci vakcín, plasmidovou DNA promotorem viru SV40, a uznal to i určitý výbor EU, že tato vakcína, co se aplikuje lidem, je (svým obsahem) jiná než ta, co byla schválena pro nouzové použití.

Dále pokračovala MUDr. Jaroslava Chlupová (ambulantní neurolog) a ta se zabývala tématem neurologických poškození jako následků mRNA Covid očkování – časová stopa 00:53:40-01:22:00:

 • Je nárůst neurologických problémů u pacientů, od těch nejjednodušších, až po ty velmi vážné. Impulsem podle paní doktorky je většinou očkování 2., nebo 3. dávkou vakcíny!!
 • V neurologii se většinou nedá určit příčina vzniku onemocnění, může to být virového původu, nebo vakcinací. Covid vakcínu z toho tedy nelze vyjmout. Jedná se vesměs o postižení jak periferního, tak centrálního nervového systému, ať zánětlivé, autoimunitní, či neurodegenerativního charakteru.
 • Objevují se problémy se sluchem, závratě, polyneuropatie, motorické dysfunkce, smyslové dysfunkce, máme nárůst cévních mozkových příhod, krvácivých příhod, kognitivních poruch a demence. Je velký a velmi rychlý rozvoj parkinsonismu, alarmující je také nárůst onemocnění motoneuronu tzv. ALS.
 • Dr. Marik (USA) v promítaném videu říká: „Více než 80 % nežádoucích účinků je neurologických, což nám z toho dělá otřesné onemocnění s velmi bolestivými a vážnými následky„.
 • Dr. Kory (USA) v promítaném videu říká: „Víme, že spike protein vyvolává trvalý zánět mnoha imunitních buněk. Zánět je aktivita imunitních buněk, která vyvolává opravné mechanismy. Postiženy jsou zpravidla všechny orgány v těle“.
 • MUDr. Chlupová dodává: „To, co se děje je obrovský medicínský problém, který se týká zejména lékařů, je nedostačující to říkat jen postiženým v ambulancích, ale je potřeba otevřít toto téma, a nespoléhat se na názory autorit“‼️
 • Spousta pacientů se na ní obrací, protože obešli za rok až dva spoustu specialistů, a nikdo jim není schopen pomoci. Je potřeba zřídit profesionální centra pro postižené, kde se bude doporučovat lidem terapie, říkat co mají dělat, a další podpora.

Dále pokračovala MUDr. Jana Gandalovičová (lékařka, kardioložka, členka Iniciativy 21) a zabývala se tématem nežádoucích účinků po mRNA vakcinaci v kardiologii – časová stopa 01:22:00-01:38:00:

 • Kazuistika zdravý, aktivní sportovec, 50 let, 2 očkování Pfizer a jako 3. booster od Moderny. Třetí den po očkování mrtvý. Patolog hlásil úmrtí jako nežádoucí účinek očkování, příčina – srdeční selhání. SUKL však spojení s očkováním odmítá‼️
 • Poukazovala na randomizovanou dvojitě zaslepenou studii Pfizer. Jednalo se o podklad pro schválení “očkování” pro použití v nouzovém režimu. Skupina s placebem a skupina očkovaná – Pfizer měl obě skupiny sledovat do roku 2023. Po 2,5 měsících odslepeno‼️ Skupině s placebem nabídnuto očkování. Studie tím pádem není‼️
 • Lékaři dostávali informace, že se látka dostává do ramene, tam se rozpadá, a nedělá to nic. To bylo v přímém rozporu s tím, co viděli ve svých ordinacích‼️ Pacienti přicházeli s četnými nekardiálními problémy, a kromě snad autoimunitní hepatitidy v ordinaci viděla vše. Na obrázku prezentace má vypsáno na cca 37 nežádoucích účinků.
 • Co se týče kardiovaskulárních komplikací jednalo se o tzv. perimyokarditidy, ale i o velmi nebezpečné – intra arteriální, nitro tepenné trombózy, které mohou člověka zabít. Cévní mozkové příhody, a další…
 • Perimyokarditida je záludné onemocnění, v mnoha případech probíhá zcela skrytě a bez příznaků. První fáze – přímé poškození srdečního svalu, ➡️ autoimunitní reakce. Fáze rezoluce srdce se uzdraví a stabilizuje, nebo přejde do chronické fáze. Bohužel myocity, jsou buňky srdeční tkáně, které neregenují. Nekróza srdečního svalu, je nahrazována jizvou. Mohou přijít záněty, nepravidelné srdeční rytmy (protržení zeslabené části tkáně).
 • VAERS hlásí zvýšené výskyty myokarditidy a perikarditidy po druhé dávce mRNA vakcíny během 7 dní po očkování. Nejvíce poškozeni děti a pak věk. kat. do 50 let. U dětí 12-17 let bylo očekáváno 0-4 případů a bylo jich 128 (32násobek) u 18-24 let očekáváno 1-8 případů a bylo jich 219 (27násobek). I přesto CDC konstatovalo, že vakcínou navozená myokarditida je reálná, ale všeobecně, že je vzácná a mírná.
 • Evropská kardiologická společnost ESC v prosinci roku 2021 konstatovala, že myokarditida není běžnou komplikací infekcí SARS-COV-2‼️
 • SADS – syndrom náhlého úmrtí je předkládán jako nový fenomén, tím však není. Nový je nárůst nevysvětlitelných úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Zvýšený výskyt myokarditid je však spojován právě s aplikací mRNA vakcín‼️

Rizikové faktory myokarditid: mladší věk, genetická predispozice, probíhá bez symptomů a podle nezávislé studie, 2022 prof. Muller ze švýcarské Basileje, je rizikem také opakovaná mRNA vakcinace.

Dále pokračovala JUDr. Vladana Vališová (advokátka s 30letou praxí, vystudovala v oboru zdravotní právo a bioetika) a zabývala se ve své přednášce tématem odškodnění následků po očkování Covid-19 státem – časová stopa 01:38:00-01:58:00:

 • Připomněla zdravotní garanci ministra zdravotnictví v případě očkování proti Covidu-19.
 • Adam Vojtěch sliboval garanci za Covid očkování, ta se co do odškodnění zdravotní újmy v souvislosti s očkováním promítla pouze do jednoho jediného ustanovení, a to §2 Zákona č. 569/2020 Sb.
 • Toto ustanovení je navíc naformulováno takový způsobem, že až vzbuzuje pochyby, zda stát skutečně zamýšlel někoho odškodnit.
 • O odškodnění rozhoduje MZČR. Sepsání žádosti je velmi náročné. Následná komunikace ze strany MZČR je pro poškozené také náročná. Nerozumí tomu, co po nich MZČR požaduje.
 • Ministerstvo poškozeným vůbec nepomáhá, a to s odůvodněním, že jsou protistranou. Přitom MZČR není protistranou, má naopak samo žádosti objektivně posoudit a pak o nich také samo rozhoduje.
 • Poškození jsou povinni MZČR prokázat zvlášť závažné ublížení na zdraví. Je to nový pojem ve vztahu k očkovaným, v zákoně č. 116/2020 Sb. – nemá ustálenou právní definici. Ministerstvo jej vykládá podle judikátu Rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale ten se vztahuje k §2959 Občanského zákona, který řeší odškodnění tzv. sekundárních obětí tzn. osob blízkých oběti, kteří pociťují vlastní újmu a duševní útrapy, nikoli, že by se jednalo o odškodnění osoby přímo poškozené.

Dalším problémem je požadavek, aby poškozený prokázal příčinnou souvislost mezi očkováním a způsobenou újmou. Požadavek však nevyplývá ze zákona, a je vyvozován z právní praxe. Nelze 100 % prokázat, je to naprosto nereálné. Nemůžete vrátit čas, nemůžete od-očkovat očkovaného, nemůžete tak sledovat, jestli se u něj nevyvine nepříznivý zdravotní stav i bez očkování. (Pozn. Prokázání příčinné souvislosti není akceptováno, ani pokud napíše zprávu patolog.)

 • Požadavek na příčinnou souvislost zakládá myšlenka, že pokud očkovaný splní požadavky dané v prováděcí vyhlášce, nemusí potom příčinnou souvislost prokazovat. Prováděcí vyhláška se ale týká jen povinného očkování, a to bylo formálně povinné jen pro některé profese od 11.12.2021 do 31.01.2022.
 • Další problém je výše požadované náhrady újmy. Neví, jaký je rozdíl mezi bolestným a ztíženým společenským uplatněním, a pak tedy neví, jak má výši újmy určit. Za posudek zaplatí minimálně 20.000 Kč. To vše v situaci, kdy poškozený bývá v pracovní neschopnosti, a sotva tak vyjde s měsíčním příjmem, pokud nějaký vůbec má. Soudní znalci v tomto oboru nejsou k sehnání.
 • Pokud poškozený absolvuje nějakou kůru nebo léčení, aby si dal své zdraví co nejdříve do pořádku, náklady takto vyložené MZČR neproplácí a nepřizná pak ani nárok na odškodnění. Duševní útrapy poškozeného do odškodnění také nejsou zahrnuty. No a pro změnu na sekundární oběti (ať již pozůstalé, nebo ty, kteří se musí o svého člena domácnosti specificky starat a věnovat mu svou pomoc a celodenní péči) na ně zákon v tomto případě také nepohlíží, a to ani na jejich duševní útrapy.
 • Možnost ustavit odbornou nezávislou komisi, kterou ve významných situacích MZČR má, tuto nevyužilo. V praxi tak o žádostech rozhodují na MZČR samí právníci. Je potřeba vyřešit otázky nákladů, které zákon ani vyhláška neřeší, zejména se jedná o znalecké posudky, náklady právního zastoupení, soudní poplatky, náklady na léčbu, psychickou újmu, bolestné, sekundární oběti atd.

Dlouhodobě je vidět, že MZČR poškozené neodškodňuje, a to v době, kdy bylo vy-očkováno něco kolem 19 mil. dávek.

 • Další cestou pro poškozeného je už jen soud, a to samozřejmě představuje náklady na soud, právní zastoupení a všeobecně také na čas, který poškozeným utíká, a to vše v době, kdy poškozený nemá finanční prostředky, je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a ve stavu, že nemusí soudní spor fyzicky zvládnout.
 • Skutečnost, že nikdo nebyl odškodněn lze vykládat i tak, že systém odškodnění není v ČR správně nastaven. V této souvislosti JUDr. Vališová upozorňuje na fakt, že na základě úmluvy o lidských právech a biomedicíně, má osoba, která utrpěla újmu zákrokem, nárok na spravedlivou náhradu škody. Systém odškodnění poškozených, očkováním v ČR nerespektuje tuto Úmluvu.
 • Apelovala na poslance a politiky v tom smyslu, že by měli věnovat svou pozornost očkováním poškozených lidí, protože se očkovali v dobré víře, že očkování je potřebné a bezpečné. Je nutné najít cestu, jak poškozeným co nejrychleji pomoci, odškodněné nemůžeme chápat jako nějaké „držhubné“, ale jedná se o pomoc, kterou skutečně potřebují. Tím, že narůstá počet očkováním poškozených lidí, kterým stát nepomáhá, narůstá nedůvěra v očkování, ve zdravotní systém, a nedůvěra i ve stát.

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *