Ovzduší

Další zdroje

Klimatická manipulace: HAARP je v dokumentu EU označován jako systém klimatických zbraní. Tato zpráva https://www.wanttoknow.info/war/haarp_weather_modification_electromagnetic_warfare_weapons byla předložena 14. ledna 1999. Je stále k dispozici v několika úředních jazycích Evropské unie v archivech Evropského parlamentu. „Systém klimatických zbraní“.

Na stranách 21 a 22 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+PDF+V0//EN zpráva podrobně uvádí obávané účinky používání HAARP na klima a životní prostředí. Projekt také umožňuje lepší komunikaci s ponorkami a manipulaci s globálními povětrnostními vzory. Je ale možný i pravý opak, porucha komunikace. Manipulací s ionosférou může být narušena globální komunikace.

Kniha „GEOINŽENÝRSTVÍ: ČÁST I, II A III: SLYŠENÍ PŘED VÝBOREM PRO VĚDU A TECHNIKU
SNĚMOVNA REPREZENTANTŮ STO JEDENÁCTÝ KONGRES” (pouze v angličtině): http://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/CHRG-111hhrg53007.pdf

Letecké dráhy ze satelitů

HAARP

Titulky článků o financování geoinženýrství

Přehled přírodních katastrof

18-24. července 2021

24-26. července 2021

27-28. července 2021

29-30. července 2021

25-31. července 2021

30. června - 2. srpna 2021

9-10. srpna 2021

11-13. srpna 2021