Testování školáků je v rozporu se zákony, být kantorkou,
nikdy bych na sebe nevzala tuto odpovědnost